ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enamelware

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enamelware-, *enamelware*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enamelware[N] เครื่องเคลือบ, Syn. porcelain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enamelware(อิแนม'มัลแวร์) n. ภาชนะเคลือบเครื่องเคลือบ,กะละมัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
200 kilos of enamelware a month, to begin in July and to continue for one year.ภาชนะ 200 กิโลต่อเดือน Schindler's List (1993)
An enamelware factory over at, uh, Lipowa Street.ร.ง.ภาชนะเคลือบที่ถนนลิโพวา Schindler's List (1993)
manufacturers of superior enamelware crockery... expressly designed and crafted for military use.จะผลิตอุปกรณ์เคลือบ... คุณภาพเยี่ยม... ดีไซน์ยอด Schindler's List (1993)
I promise to learn everything about enamelware production.- ผมจะฝึกทำทุกอย่าง Schindler's List (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะละมัง[n.] (kalamang) EN: enameled basin ; enameled bowl ; enamelware   FR: bassine émaillée [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
瀬戸引き[せとびき, setobiki] (n) enameling; enamelware [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  enamelware
      n 1: cooking utensil of enameled iron

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top