ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elephant corral

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elephant corral-, *elephant corral*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา elephant corral มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *elephant corral*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพนียด[N] corral, See also: elephant corral, Example: พระองค์และพระโอรสเข้าไปในเพนียดพร้อมกัน, Count unit: เพนียด, Thai definition: วงล้อมทำเป็นคอกสำหรับคล้องช้าง, Notes: (เขมร)
วงพาด[N] a small elephant corral attached to the large one, Count unit: วง, Thai definition: รั้วสี่เหลี่ยมภายในเพนียด ใช้ล้อมช้าง ทำด้วยซุงเป็นต้นๆ ปักเรียงรายเว้นระยะพอให้คนลอดเข้าออกได้ มีไม้ตีพาดเสาเหล่านั้นให้ยึดติดกันโดยรอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วงพาด[n.] (wongphāt) EN: small elephant corral attached to the large one   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top