ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เพนียด

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพนียด-, *เพนียด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพนียด[N] corral, See also: elephant corral, Example: พระองค์และพระโอรสเข้าไปในเพนียดพร้อมกัน, Count unit: เพนียด, Thai definition: วงล้อมทำเป็นคอกสำหรับคล้องช้าง, Notes: (เขมร)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพนียด(พะเนียด) น. กรงต่อนกเขา
เพนียดวงล้อมทำเป็นคอกสำหรับคล้องช้าง.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corral(คะแรล') {corraled,corraling,corrals} n. คอก,เพนียด,เล้า,กรง. vt. ใส่ไว้ในคอก (เพนียด/เล้า/กรง) ,จับกุม
stockade(สทอค'เคด) n.,vt. (เล้าด้วย) เสาล้อม,รั้ว,รั้วเพนียด,บริเวณที่ล้อมรอบด้วยรั้วเพนียด,คุกทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
fence(n) รั้ว,คอก,เพนียด,เครื่องกั้น
stockade(n) รั้ว,ค่ายรบ,เพนียด,คุกทหาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top