ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egotistically

IY2 G AH0 T IH1 S T IH0 K AH0 L   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egotistically-, *egotistically*, egotistical
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา egotistically มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *egotistically*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am, but I'm not so egotistical as to think he plans his day around my dilemmas.ใช่ แต่ผมไม่เชื่อว่าท่าน จะคอยดูผมตลอดหรอก Gandhi (1982)
- You're egotistical!เธอมันคนเห็นแก่ได้! \ My Girl and I (2005)
You are egotistical!นายมันช่างอวดดีนัก Death Note: The Last Name (2006)
He is selfish, egotistical, and a complete horndog, but he is not a killer.เขาอาจจะเห็นแก่ตัว อีโก้จัด บ้ากาม แต่เขาไม่ใช่ฆาตกร Strange Love (2008)
You're an egotistical asshole.คุุณมันติดนิสัยข่มคนอื่นคนสารเลว. Pilot (2009)
Oversexed, egotistical--หมกมุ่นทางเพศ อีโก้แรง.. Exit Wounds (2010)
Why don't you all stop confusing Jesus with an egotistical filmmaking lunatic?กับคนฟั่นเฟือนจอมยโส ที่ชอบสร้างหนังนี่ซะทีล่ะ? Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
We will not let egotistical, big-headed, garbage dirtballs, whoever you may be, get in our way.อย่างน้อยพวกเราก็ไม่หลงตัวเอง หัวโต,แล้วก็ไข่เน่า บางทีพวกนายน่าจะไปให้พ้นๆซะ Pitch Perfect (2012)
You're an egotistical jerk with daddy issues.นายมันพวกอีโก้สูง ปัญญานิ่ม ที่เคืองพ่อ Pacific Rim (2013)
Egotistical.หลับนอนกับ เอ่อ Behind the Red Curtain (2013)
I mean, it's pretty egotistical of you to think you can protect us all. Isn't it, Chris?ฉันหมายความว่ามันสวยคนอื่นของคุณที่จะคิดว่า คุณสามารถปกป้องพวกเราทุกคน มันไม่ได้เป็นคริส? American Sniper (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยิ่ง[V] be conceit, See also: be egotistical, be overly proud, be arrogant, be haughty, Syn. จองหอง, อวดดี, ลำพอง, ถือตัว, เย่อหยิ่ง, โอหัง, ทะนงตัว, Ant. ถ่อมตัว, Example: เขาหยิ่งจนไม่ยอมพูดกับใคร, Thai definition: ถือดีในตัวของตัว, สำคัญว่ามีดีในตัวของตน

CMU English Pronouncing Dictionary
EGOTISTICAL    IY2 G AH0 T IH1 S T IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egotistically    (a) ˌɛgətˈɪstɪkliː (e2 g @ t i1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂妄[kuáng wàng, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ, ] egotistical; arrogant; brassy, #21,192 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geltungsbedürftig {adv}egotistically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Egotistically \E`go*tis"tic*al*ly\, adv.
   With egotism.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 egotistically
   adv 1: in an egotistical manner; "he behaved egotistically"
       [syn: {egotistically}, {selfishly}] [ant: {unselfishly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top