ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eatery

IY1 T ER0 IY0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eatery-, *eatery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eatery[N] ภัตตาคาร (คำไม่เป็นทางการ), Syn. restaurant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eatery(อีท'เทอรี) n.ภัตตาคาร -pl. eateries

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My mother told me, "Never go to a party empty-handed" so I went to the Zen Eatery and got a selection of cookies.ใช่ แม่ฉันสอนมาว่า"อย่าไปงานคนอื่นมือเปล่า" ฉันก็เลยไปที่ร้านอาหารเซ็น แล้วก็ซื้อคุ้กกี้มานิดหน่อย ไม่ล่ะ ขอบคุณ Music and Lyrics (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
EATERY IY1 T ER0 IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
食堂[じきどう, jikidou] (n) (1) dining room; dining hall; cafeteria; messroom; (2) restaurant; eatery; snack bar; diner; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eatery
      n 1: a building where people go to eat [syn: {restaurant},
           {eating house}, {eating place}, {eatery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top