ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eat away

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eat away-, *eat away*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eat away[PHRV] กิน
eat away[PHRV] กัดกิน, See also: แทะ, กัด
eat away[PHRV] กัดกร่อน
eat away at[PHRV] กัดกร่อนทีละน้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And this spot will eat away Tyan-Yu's flesh, just as it ate away our ancestor's face.แล้วจุดนั้นมันก็จะคอยกัดกินเลือดเนื้อของทันหยู เหมือนกับที่มันกัดกินใบหน้าของท่านบรรพบุรุษ The Joy Luck Club (1993)
Suddenly I'd be less depressed than if I just sat around being a little bit self-indulgent, letting my misery eat away at me until I'd become an emotional wreck and creatively completely moribund.ทันใดนั้นฉันก็ไม่ต้องสิ้นหวัง มีหวังมากว่านั่งอยู่เฉยๆ แล้วฉันก็ทำตามที่ฉันตั้งความหวัง แล้วปล่อยให้ความทุกข์มันจางหายไป ฉันกลายเป็นคนอารมณ์บูด \b ความคิดริเริ่มไม่มี Music and Lyrics (2007)
If you let this eat away at you, people are going to notice and get suspicious.ถ้าคุณยังคิดเรื่องนี้อยู่ คนอื่นก็จะสังเกตเห็น และสงสัย Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
To slowly eat away at your nervous systemจนพิษเริ่มกัดกินระบบประสาทของคุณอย่างช้าๆ Scratches (2009)
It'll eat away at her brain.มันจะเริ่มกินสมองเธอเรื่อยๆ The Descent (2011)
Don't let this eat away at you.อย่าปล่อยให้มันกัดกินตัวเธอ Scarlet Ribbons (2011)
But the long-term exposure... it's going to eat away at her, like salt water on steel.แต่ในระยะยาว มันก็จะคอยกัดกินเธออยู่ดี เหมือนน้ำหยดบนหิน ซักวันหินมันยังกล่อน! Swim Deep (2012)
Long enough for the fungus to eat away any distinguishing characteristics.นานพอสำหรับ ให้เชื้อราขึ้น และทำลายรูปพรรณ สัณฐานของเหยื่อ Amuse-Bouche (2013)
The guilt will just eat away at herความผิดจะกลืนกินเธอ Nanda Parbat (2015)
The shame would eat away at your guts.ความอัปยศจะกลินกิน ความกล้าของนาย Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัด [v.] (kat) EN: corrode ; erode ; eat away ; harm ; attack   FR: corroder ; mordre ; ronger ; attaquer
กัดกิน[v.] (katkin) EN: eat away (at)   

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eat away
   v 1: remove soil or rock; "Rain eroded the terraces" [syn:
      {erode}, {eat away}, {fret}]
   2: wear away or erode [syn: {fret}, {eat away}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top