ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drowning

D R AW1 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drowning-, *drowning*, drown
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drowning(adj) ซึ่งจมน้ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drowningการจมน้ำ [TU Subject Heading]
Drowningคนจมน้ำ, การจมน้ำ, การจมน้ำตาย [การแพทย์]
Drowning victimsผู้ประสบภัยจากการจมน้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tony couldn't sell a boat to a drowning man.เขาขายอะไรไม่เป็นสักอย่าง Don Juan DeMarco (1994)
I'm drowning here! And you're describing the water.ผมกำลังจมน้ำตายแต่คุณมัว แต่สาธยายว่าน้ำเป็นยังไง As Good as It Gets (1997)
Howl, cut it out, cut it out, I'm gonna drown, I'm drowning here Howl!ฮาล์ว พอ พอได้แล้ว ฉันจะจมน้ำตายอยู่แล้ว ฮาล์ว! Howl's Moving Castle (2004)
look, just because you saved me when i wasn't really drowning does not give you the right to slobber all over me.นี่ เพียงเพราะว่านายช่วยฉันไว้ตอนที่ฉันไม่ได้จมน้ำ ไม่ได้ทำให้นายมีสิทธิ์ที่จะมาทำยุ่มย่ามกะฉันน่ะ Aqua (2005)
Sophie Carlton is the third Lake Manitoc drowning this year.โซเฟีย คาร์ลตัน เป็นรายที่สามที่หายไปในปีนี้ Dead in the Water (2005)
Now, I'm sorry, but, why does the wildlife service care about an accidental drowning ?ขอโทษนะครับ ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า สนใจอุบัติเหตุการจมน้ำ Dead in the Water (2005)
So there's the three drowning victims this year.ปีนี้มีเหยื่อมจมน้ำทั้งหมดสามราย Dead in the Water (2005)
Sophie's drowning and Will's death.โซฟี่จมน้ำแล้ว วิลล์ก็ตาย Dead in the Water (2005)
Chris Barr's drowning the connection wasn't to Bill Carlton.คริส บาร์จมน้ำตาย แต่เขาไม่เกี่ยวข้องกับบิลล์คาร์ลตัน ฝีมือนายอำเภอนั่นแน่ Dead in the Water (2005)
I don't know. Drowning sounds like a much gentler way to go.ฉันไม่รู้ จมน้ำตายนั้น เหมือนเป็นวิธีที่อ่อนโยนมาก ที่จะไป Ice Age: The Meltdown (2006)
This country is drowning in it.ประเทศนี้กำลังจมอยู่กับมัน The Last King of Scotland (2006)
people falling off of ladders and drowning in their jacuzzis all over the neighborhood.มีทั้งคนที่พลัดตกบันไดแล้วก็ จมน้ำในอ่างอาบน้ำ ที่วไปในชุมชนนี้เลยล่ะ The Kids Are Alright (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drowningAfter three straight late nights at work I feel like I'm drowning in work.
drowningAll the passengers were saved from drowning.
drowningBill dived into the river to save the drowning child.
drowningDrowning men clutch at straws.
drowningHe rescued a boy from drowning.
drowningHe rescued a girl from drowning and was given a reward.
drowningHe saved a child from drowning in a pond.
drowningHe saved a little boy from drowning.
drowningHe saved the boy from drowning, but only at the cost of his own life.
drowningHe saved the drowning boy at the risk of his own life.
drowningHe saved the drowning child at the cost of his own life.
drowningHis bravery to save the child from drowning is above praise.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DROWNING D R AW1 N IH0 NG
DROWNINGS D R AW1 N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drowning (v) drˈaunɪŋ (d r au1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉潭[chén tán, ㄔㄣˊ ㄊㄢˊ, ] drowning sb tied to a rock (as a form of torture) #244,426 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっぷあっぷ[appuappu] (adv, n, vs) floundering and almost drowning [Add to Longdo]
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw [Add to Longdo]
自棄飲み;焼飲み[やけのみ, yakenomi] (n, vs) drowning one's cares in drink [Add to Longdo]
自棄酒;やけ酒;焼け酒;焼酒[やけざけ, yakezake] (n) drowning one's cares in drink; drinking in desperation [Add to Longdo]
水禍[すいか, suika] (n) flood disaster; drowning [Add to Longdo]
水死[すいし, suishi] (n, vs) drowning; (P) [Add to Longdo]
水難[すいなん, suinan] (n) drowning; flood; shipwreck [Add to Longdo]
溺れ死に[おぼれじに, oborejini] (n) (sens) death by drowning [Add to Longdo]
溺れ死ぬ[おぼれじぬ, oborejinu] (v5n) (sens) to die by drowning; to drown [Add to Longdo]
溺死[できし, dekishi] (n, vs) death by drowning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drown \Drown\, v. i. [imp. & p. p. {Drowned}; p. pr. & vb. n.
   {Drowning}.] [OE. drunen, drounen, earlier drunknen,
   druncnien, AS. druncnian to be drowned, sink, become drunk,
   fr. druncen drunken. See {Drunken}, {Drink}.]
   To be suffocated in water or other fluid; to perish in water.
   [1913 Webster]
 
      Methought, what pain it was to drown.  --Shak.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top