ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drouth

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drouth-, *drouth*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drouth(เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ
drouthy(เดรา'ธี) adj. ดูdroughty, See also: drouthiness n. ดูdroughty

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drouth \Drouth\, n.
   Same as {Drought}. --Sandys.
   [1913 Webster]
 
      Another ill accident is drouth at the spindling of
      corn.                  --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      One whose drouth [thirst],
      Yet scarce allayed, still eyes the current stream.
                          --Milton.
   [1913 Webster]
 
      In the dust and drouth of London life.  --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drouth
   n 1: a prolonged shortage; "when England defeated Pakistan it
      ended a ten-year drought" [syn: {drought}, {drouth}]
   2: a shortage of rainfall; "farmers most affected by the drought
     hope that there may yet be sufficient rain early in the
     growing season" [syn: {drought}, {drouth}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

drouth

 


  

 
drouth
 • (เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top