ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drawbacks

D R AO1 B AE2 K S   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drawbacks-, *drawbacks*, drawback
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It has its drawbacks.มันมีข้อเสียของมันแหละ Appleseed Ex Machina (2007)
But time travel has its drawbacks.แต่การเดินทางข้ามเวลาพาเขาย้อนไป Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Go. I don't know, man, but it's one of the drawbacks of...ไปซะ ไมรู้สิเพื่อน Wouldn't It Be Nice (If We Were Human) (2011)
Debt mostly, Mr. Cavendish. Solvency has its drawbacks.іWhy wоrdѕ ѕlіnk n' ѕlіdе оff а tоnguе, whеn wе nееd thеm mоѕt? Cloud Atlas (2012)
You know, Angela, this reminds me of the fact that every occupation has its drawbacks.แองเจล่า เรื่องนี้มันทำให้ฉัน รู้ว่าทุกๆอาชีพ ล้วนมีอุปสรรค The Diamond in the Rough (2013)
There are no drawbacks to this woman, Stefan.สเตฟาน Fade Into You (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drawbacksThis system is bristling with defects and drawbacks.

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAWBACKS    D R AO1 B AE2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drawbacks    (n) drˈɔːbæks (d r oo1 b a k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top