ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dozy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dozy-, *dozy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dozy(โด'ซี) adj. ง่วง, เคลิ้ม, ม่อยหลับ, ครึ่งหลับครึ่งตื่น, See also: dozily adv. ดูdozy doziness n. ดูdozy

English-Thai: Nontri Dictionary
dozy(adj) ง่วงนอน, เคลิ้ม, ครึ่งหลับครึ่งตื่น, ม่อยหลับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pandora, wake up, you dozy cow.แพนโดร่า, ตื่น, ยัยแมวเซา Cook (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ง่วง[ngūang] (v) EN: be sleepy ; be drowsy ; be somnolent ; be dozy  FR: avoir sommeil
งัวเงีย[ngūa-ngīa] (v) EN: be sleepy ; be drowsy ; be somnolent ; be dozy  FR: être endormi ; somnoler
ง่วงนอน[ngūang-nøn] (x) EN: feel sleepy ; be sleepy ; be drowsy ; be somnolent ; be dozy  FR: avoir envie de dormir ; avoir sommeil

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schläfrig { adj } | schläfriger | am schläfrigstendozy | dozier | doziest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dozy \Doz"y\, a.
   Drowsy; inclined to doze; sleepy; sluggish; as, a dozy head.
   --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dozy
   adj 1: half asleep; "made drowsy by the long ride"; "it seemed a
       pity to disturb the drowsing (or dozing) professor"; "a
       tired dozy child"; "the nodding (or napping) grandmother
       in her rocking chair" [syn: {drowsy}, {drowsing(a)},
       {dozy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top