ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ง่วง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ง่วง-, *ง่วง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา เกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
졸리다(vi) ง่วงนอน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ง่วง(v) be sleepy, See also: be drowsy, be somnolent, be dozy, Syn. ง่วงนอน, อยากนอน, Example: หลังจากการเดินทางอันยาวนานทำให้ฉันง่วงและหลับไปในเวลาอันรวดเร็ว, Thai Definition: อาการที่ร่างกายอยากนอน
ง่วงงุน(v) be sleepy, See also: be drowsy, be somnolent, be dozy, Syn. ง่วง, ง่วงซึม, ง่วงนอน, Example: เขาง่วงงุนเนื่องจากอดนอนมาสองคืนแล้ว
ง่วงนอน(v) be sleepy, See also: be drowsy, be somnolent, be dozy, Syn. ง่วง, อยากนอน, Example: เขาเข้านอนแต่หัวค่ำเนื่องจากเขาง่วงนอน
ง่วงเหงา(v) be sleepy, See also: be drowsy, be somnolent, be dozy, Syn. ง่วง, ง่วงซึม, ซึม, ซึมเซา, ง่วงงุน, เซื่องซึม, Ant. กระปรี้กระเปร่า, กระฉับกระเฉง, Example: การที่ต่อมทอมซิลอักเสบบ่อยทำให้เด็กขาดเรียน อ่อนเพลีย ง่วงเหงาและการรับรู้ไม่สมบูรณ์, Thai Definition: ลักษณะง่วงซึมไม่กระปรี้กระเปร่า
ง่วงเหงาหาวนอน(v) be drowsy, See also: be sleepy, be dozy, be somnolent, be listless, Syn. ง่วง, ง่วงนอน, เซื่องซึม, ซึม, ซึมเซา, ง่วงซึม, Ant. ตื่นตัว, ว่องไว, กระฉับกระเฉง, กระปรี้กระเปร่า, Example: วันนี้ผมรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนอย่างไรชอบกล, Thai Definition: มีอาการซึมเซาอยากนอนมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ง่วงก. อาการที่ร่างกายอยากนอน.
ง่วงงุนก. ง่วงซึม.
ง่วงเหงา(-เหฺงา) ว. มีลักษณะง่วงซึมไม่กระปรี้กระเปร่า.
ง่วงเหงาหาวนอนก. มีอาการซึมเซาอยากนอนมาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
narcose; narcousง่วงซึม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
narcous; narcoseง่วงซึม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consciousness, Clouding ofง่วง [การแพทย์]
Drownsinessง่วงซึม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Grumpy, Bashful and Sleepy.ไม่พอใจขี้อายและง่วงนอน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'm a little sleepy myself.ฉันง่วงนอนน้อยตัวเอง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And you, you're Sleepy.และคุณคุณง่วงนอน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The stars were shining like diamonds... high above the roofs of that sleepy old town.ถูกดาวส่องแสงเหมือนเพชรสูง ด้านบนหลังคาของเมืองเก่าที่ ง่วงนอน Pinocchio (1940)
The boy was sleepy, and the old man said, "I'm sorry. "เด็กที่ถูกง่วงนอน และชายชรากล่าวว่า "ฉันขอ โทษ." The Old Man and the Sea (1958)
I'm so sleepy.ง่วงมากเลย. Suspiria (1977)
Michael, when you get sleepy, I've got a bed made up for you in back.ไมเคิล ง่วงรึยัง ฉันจะได้เตรียมที่นอนไว้ให้ Phantasm (1979)
I fell asleep. He was like meเขารู้สึกง่วง เขาก็เป็นเหมือนผม 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Mei, sleepy?เมย์ ง่วงนอนเหรอ My Neighbor Totoro (1988)
That's it for me, guys. I'm tired. I'm going to bed.ง่วงแล้ว ไปนอนก่อนล่ะ The Bodyguard (1992)
- Sleepiness, sexual appetite.- ง่วงนอน ต้องการทางเพศ Junior (1994)
- Sleepy.- ง่วงนอน As Good as It Gets (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ง่วง[ngūang] (v) EN: be sleepy ; be drowsy ; be somnolent ; be dozy  FR: avoir sommeil
ง่วง[ngūang] (adj) EN: drowsy  FR: somnolent
ง่วงนอน[ngūang-nøn] (x) EN: feel sleepy ; be sleepy ; be drowsy ; be somnolent ; be dozy  FR: avoir envie de dormir ; avoir sommeil

English-Thai: Longdo Dictionary
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dopey(sl) ง่วงนอน, See also: ซึมเซา
woozy(sl) ง่วงนอน, See also: ง่วงเหงาหาวนอน
sleepy(adj) ง่วงนอน, See also: ซึมเซา, ง่วงซึม, ไร้ชีวิตชีวา, Syn. somnolent, sluggish, Ant. alert, wakeful
somnolent(adj) ง่วงนอน, See also: อยากจะนอน, Syn. sleepy, drowsy, slumberous, Ant. wakeful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dope(โดพ) { doped, doping, dopes } n. สารทำให้เกิดอาการง่วงหลับ, กาว, ยากระตุ้น, ยาม้า, ข่าวสาร, ข้อมูล, คนโง่เง่า, เครื่องดื่มคาร์บอเนต (โดยเฉพาะโคคาโคล่า) . vt. กระตุ้นด้วยยากระตุ้น. -Phr. (dope out คำนวณ, คาดการณ์, ร่างโครงการ), See also: dope fiend n. คนติดยาเสพ
dozy(โด'ซี) adj. ง่วง, เคลิ้ม, ม่อยหลับ, ครึ่งหลับครึ่งตื่น, See also: dozily adv. ดูdozy doziness n. ดูdozy
drowse(เดราซฺ) { drowsed, drowsing, drowses } vt., vi. (ทำให้) ง่วง, โงเง, สัปหงก, เซื่องซึม, ครึ่งหลับครึ่งตื่น. n. การสัปหงก, การเซื่องซึม., Syn. doze
drowsy(เดรา'ซี) adj. ครึ่งหลับครึ่งตื่น, ง่วง, สัปหงก, ซบเซา, เซื่องซึม, ซึ่งทำให้เซื่องซึมหรือง่วงนอน., See also: drowsily adv. ดูdrowsy drowsiness n. ดูdrowsy, Syn. half-asleep, sleep, Ant. awake
giddinessง่วงงุน
lethargic(ละธาร์'จิค) adj. เฉื่อยชา, เซื่องซึม, ซึม, ง่วง, ง่วงเหงาหาวนอน, เมินเฉย, เฉยเมย, See also: lethargy n. ดูlethargic, Syn. drowsy, sluggish
narcosis(นาร์โค'ซิส) n. ภาวะง่วงหลับ
narcotic(นาร์คอท'ทิค) n. สารที่ทำให้เกิดอาการง่วงหลับหรือใกล้หมดความรู้สึก, สารเสพติด adj. เกี่ยวกับสารหรือยาดังกล่าว.
sleeping(สลีพ'พิง) n. การนอน, การนอนหลับ adj. หลับ, นอนหลับ, เกี่ยวกับการนอนหลับใช้สำหรับนอนหลับ, ทำให้หลับ, ทำให้ง่วงหลับ, นอนอยู่ที่บ้านนายจ้าง
sleepy(สลีพ'พี) adj. ง่วงนอน, ง่วง, อยากหลับ, ง่วงหลับ, เฉื่อยชา, ขี้เกียจ, ไม่กระฉับกระเฉง, ทำให้หลับ, ชวนให้หลับ., See also: sleepily adv. sleepiness n., Syn. nodding, drowsy

English-Thai: Nontri Dictionary
dozy(adj) ง่วงนอน, เคลิ้ม, ครึ่งหลับครึ่งตื่น, ม่อยหลับ
drowse(n) การสัปหงก, ความง่วง, ความเซื่องซึม
drowse(vi) ง่วง, สัปหงก, ครึ่งหลับครึ่งตื่น
drowsiness(n) ความง่วงนอน, ความซบเซา, ความเซื่องซึม, การสัปหงก
drowsy(adj) ซบเซา, เซื่องซึม, ง่วงนอน, สัปหงก, ครึ่งหลับครึ่งตื่น
lethargic(adj) ซบเซา, เซื่องซึม, ง่วง, สลบไสล, เกียจคร้าน, เฉื่อยชา
lethargy(n) ความซบเซา, ความเซื่องซึม, ความง่วง, ความเกียจคร้าน, ความเฉื่อยชา
narcosis(n) การทำให้มึนเมา, การหมดความรู้สึก, การง่วงนอน
narcotic(adj) ทำให้มึนเมา, ทำให้หมดความรู้สึก, ง่วงนอน
sleep(n) ความง่วง, การนอน, การหลับ, การจำศีล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
somnolenceง่วงนอน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
眠い[ねむい, nemui] (adj) ง่วงนอน

German-Thai: Longdo Dictionary
müde(adj) ง่วง, See also: schläfrig
Müdigkeit(n) |die, nur Sg.| ความเหนื่อย, ความง่วง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top