ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

don juan

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -don juan-, *don juan*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
don juan(ดอนวาน') n. ชายเจ้าชู้,นักล่าผู้หญิงเพื่อการเสพย์สวาท,เสื้อผู้หญิง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My name is Don Juan DeMarco son of the great swordsman Antonio Garibaldi DeMarco tragically killed defending the honor of my mother... the beautiful Dona Ines Santiago y San Martine.ผมชื่อ ดอนฮวน ดีมาร์โก้ เป็น ลูกชายยอดนักดาบ อันโตนิโย การิบัลดี ดีมาร์โก้ ซึ่งถูกฆ่าอย่างน่าเศร้า Don Juan DeMarco (1994)
I am Don Juan DeMarco.ผม ดอนฮวน ดีมาร์โก้ Don Juan DeMarco (1994)
Why, with so many successes, does the great Don Juan wish to end his life?ทำไม ด้วยความสำเร็จมากมาย ดอนฮวนผู้ยิ่งใหญ่ ถึงอยากจบชีวิตตัวเอง Don Juan DeMarco (1994)
You must not forget, my friend... that the power of your love... the power of the love of Don Juan is eternal... and will not be denied.คุณต้องไม่ลืมซิ เพื่อนยาก นั่นคือพลังความรักของคุณ พลังรักของดอนฮวนเป็นอมตะ Don Juan DeMarco (1994)
You want Don Juan DeMarco, the world's greatest lover... to talk to you?คุณอยากให้ดอนฮวน ดีมาร์โก้ นักรักบันลือโลก พูดกับคุณรึ Don Juan DeMarco (1994)
When do you intend to start Don Juan on medication?คุณจะเริ่มรักษาดอนฮวนจริงๆ จังๆ เมื่อไหร่ Don Juan DeMarco (1994)
Well, right now... Don Juan is having a distracting influence on the female staff up in his unit..ตอนนี้ ดอนฮวนโปรยเสน่ห์ Don Juan DeMarco (1994)
He thinks he's Don Juan and he's got a costume.เขาคิดว่าเขาคือ ดอนฮวน และเอาเสื้อผ้ามาสวม Don Juan DeMarco (1994)
Don Juan DeMarco.ดอนฮวน ดีมาร์โก้ Don Juan DeMarco (1994)
I am Dona Ines, the mother of Don Juan DeMarco..ฉันดอนน่าอิเนซ แม่ของดอนฮวน ดีมาร์โก้ Don Juan DeMarco (1994)
But none more so than Don Juan DeMarco.แต่ไม่มากไปกว่า ดอนฮวน ดีมาร์โก้ Don Juan DeMarco (1994)
Don Juan DeMarco, suffered from a romanticism... which was completely incurable.ทนทุกข์จากโรคโรแมนติค ซึ่งไม่มีทางรักษาให้หาย Don Juan DeMarco (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเจ้าชู้[n. exp.] (khon jaochū) EN: womanizer ; philanderer ; playboy ; man of loose morals   FR: coureur de jupons [m] ; don Juan [m] ; play-boy [m] ; libertin [m] ; dépravé [m] ; débauché [m] ; personne aux moeurs relâchées [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Don Juan {m}Don Juan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドンファン[, donfan] (n) (1) Don Juan; (2) womanizer; libertine [Add to Longdo]
女垂らし;女誑し[おんなたらし, onnatarashi] (n) guy who knows how to play the ladies; skillful playboy; lady-killer; philanderer; Don Juan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Don Juan
   n 1: a legendary Spanish nobleman and philanderer who became the
      hero of many poems and plays and operas
   2: any successful womanizer (after the legendary profligate
     Spanish nobleman)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Don Juan /dɔnjywan/
  DonJuan; woman‐chaser

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top