ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dispossession

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dispossession-, *dispossession*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dispossession (n) dˌɪspəzˈɛʃən (d i2 s p @ z e1 sh @ n)
dispossessions (n) dˌɪspəzˈɛʃənz (d i2 s p @ z e1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
奪取[だっしゅ, dasshu] (n, vs) usurpation; taking back; dispossession; (P) [Add to Longdo]
追い立て[おいたて, oitate] (n) ejection; eviction; dispossession [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dispossession \Dis`pos*ses"sion\, n. [Cf. F. d['e]possession.]
   1. The act of putting out of possession; the state of being
    dispossessed. --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The putting out of possession, wrongfully or
    otherwise, of one who is in possession of a freehold, no
    matter in what title; -- called also {ouster}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dispossession
   n 1: the expulsion of someone (such as a tenant) from the
      possession of land by process of law [syn: {eviction},
      {dispossession}, {legal ouster}]
   2: freeing from evil spirits [syn: {exorcism}, {dispossession}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top