ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disgruntlement

D IH0 S G R AH1 N T AH0 L M AH0 N T   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disgruntlement-, *disgruntlement*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา disgruntlement มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *disgruntlement*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disgruntlement[N] ความไม่พอใจ, See also: ความหงุดหงิด, ความขุ่นเคือง, Syn. discontentment, disgruntlement

CMU English Pronouncing Dictionary
DISGRUNTLEMENT D IH0 S G R AH1 N T AH0 L M AH0 N T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verstimmung {f}disgruntlement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  disgruntlement
      n 1: a feeling of sulky discontent

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top