ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

desalinization

D IY0 S EY2 L IH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desalinization-, *desalinization*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desalinization(n) กระบวนการแยกเลือกออกจากน้ำ, Syn. desalination

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think we've hit a critical desalinization point.ตอนนี้ปริมาณน้ำเค็มคงน้อยเข้าขั้นวิกฤตแล้ว The Day After Tomorrow (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DESALINIZATION D IY0 S EY2 L IH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desalinization (n) dˌiːsˌælɪnaɪzˈɛɪʃən (d ii2 s a2 l i n ai z ei1 sh @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 desalinization \desalinization\ n.
   the removal of salt (especially from sea water); the act or
   process of desalinating.
 
   Syn: desalination, desalinisation.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 desalinization
   n 1: the removal of salt (especially from sea water) [syn:
      {desalination}, {desalinization}, {desalinisation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top