ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

desalination

D IY0 S EY2 L IH0 N EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desalination-, *desalination*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desalination(n) กระบวนการแยกเกลือออกจากน้ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Desalinationการขจัดเกลือ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A desalination technique that can yield potable water within seconds.กระบวนการแยกเกลือออกจากน้ำ ทำให้มันสามารถดื่มได้ ในไม่กี่วินาที VS. (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DESALINATION D IY0 S EY2 L IH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desalination (n) dˌiːsˌælɪnˈɛɪʃən (d ii2 s a2 l i n ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淡化[dàn huà, ㄉㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, ] desalination #11,701 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entsalzungsanlage { f }desalination plant; desalting plant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
除塩[じょえん, joen] (n, vs) salt removal; desalination [Add to Longdo]
淡水化プラント[たんすいかプラント, tansuika puranto] (n) desalination plant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 desalination \desalination\ n.
   same as {desalinization}.
 
   Syn: desalinization, desalinisation.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 desalination
   n 1: the removal of salt (especially from sea water) [syn:
      {desalination}, {desalinization}, {desalinisation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top