ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deponents

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deponents-, *deponents*, deponent
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา deponents มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *deponents*)
English-Thai: Longdo Dictionary
deponent(n ) ผู้ให้ถ้อยคำเป็นพยาน เช่น In ensuring that the deponent's evidence is recorded in full, the court or the examiner may permit it to be recorded on audiotape.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deponentadj. เกี่ยวกับคำกริยาผิดรูป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deponentผู้ให้การเป็นพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deponent (n ) ผู้ให้ถ้อยคำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
January, 1920 18 depositors - $1,770juli 1920 18 Deponenten, 1770 Dollar Le système de Ponzi (2014)
February, 1920 14 depositors - $5,240Februar 1920 14 Deponenten, 5 240 Dollar Mein Cousin Danderro auch. Le système de Ponzi (2014)
March, 1920. 120 depositors, and $22,200 more.März 1920, 120 Deponenten und 2 200 Dollar mehr Le système de Ponzi (2014)
May, 1920 $136,000 449 depositors Average: $300Mai 1920 136 000 Dollar 449 Deponenten 300 Dollar im Durchschnitt Le système de Ponzi (2014)
June, 1920 7,600 subscribers - $2.5 millionJuni 1920, 7 600 Deponenten 2,5 Millionen Dollar Franck Pope. Le système de Ponzi (2014)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deponent (n) dˈɪpˈounənt (d i1 p ou1 n @ n t)
deponents (n) dˈɪpˈounənts (d i1 p ou1 n @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deponens {n}deponent; deponent verb [Add to Longdo]
Zeuge {f}; Zeugin {f} | Zeugen {pl} | einen Zeugen vernehmen | etw. vor Zeugen aussagen | vereidigter Zeuge [jur.]witness | witnesses | to hear a witness | to declare sth. in the presence of witnesses | deponent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
供述者[きょうじゅつしゃ, kyoujutsusha] (n) deponent; testifier [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top