ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deliberations

D IH0 L IH2 B ER0 EY1 SH AH0 N Z   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deliberations-, *deliberations*, deliberation
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They started deliberations this afternoon.พวกเขาเริ่มไตร่ตรอง ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้ Ka Ho' Oponopono (2012)
"Doubts and deliberations are ended.""ความสงสัยและ การตรึกตรองได้สิ้นสุดลงแล้ว" Becoming Jane (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deliberationsFactional in-fighting threw a monkey wrench into the deliberations.

CMU English Pronouncing Dictionary
DELIBERATIONS    D IH0 L IH2 B ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deliberations    (n) dˈɪlˌɪbərˈɛɪʃənz (d i1 l i2 b @ r ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
重要案件[じゅうようあんけん, juuyouanken] (n) important matter (for discussion (deliberations)) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top