ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decalogue

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decalogue-, *decalogue*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
Decalogue(n บัญญัติ 10) ประการ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Decalogue (n) dˈɛkəlɒg (d e1 k @ l o g)
Decalogues (n) dˈɛkəlɒgz (d e1 k @ l o g z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デカログ[dekarogu] (n) (See 十戒) Decalogue (i.e. the Ten Commandments) [Add to Longdo]
十戒;十誡[じっかい, jikkai] (n) (1) (十戒 only) { Buddh } the 10 precepts; (2) Ten Commandments; Decalogue; Decalog [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decalogue \Dec"a*logue\ (?; 115), n. [F. d['e]calogue, L.
   decalogus, fr. Gr. ?; de`ka ten + ? speech, ? to speak, to
   say. See {Ten}.]
   The Ten Commandments or precepts given by God to Moses on
   Mount Sinai, and originally written on two tables of stone.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Decalogue
   n 1: the biblical commandments of Moses [syn: {Decalogue}, {Ten
      Commandments}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top