ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dazzl

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dazzl-, *dazzl*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dazzle(vi) ทำให้ตาพร่า
dazzle(vt) ทำให้พิศวงงงงวย
dazzle(n) แสงจ้าที่ทำให้ตาพร่าไปชั่วขณะ
dazzling(adj) น่าประหลาดใจ, See also: น่าพิศวง, น่าอัศจรรย์, Syn. astonishing, stupefying, bedazzling
dazzling(adj) สว่างสุกใส, See also: พร่างพราย, แพรวพราว, สุกใส, เป็นประกาย, แวววาว, Syn. brilliant, bright, shiny

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dazzle(แดซ'เซิล) {dazzled,dazzling,dazzles} vt.,vi.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ตาพร่า,พร่าตา,จ้าตา,คลิบเคลิ้ม., See also: dazzlingly adv. ดูdazzle, Syn. daze
bedazzle(บิแดซ'เซิล) {bedazzled,bedazzling,bedazzles} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย,ทำให้หลงเสน่ห์, See also: bedazzlement n. ดูbedazzle

English-Thai: Nontri Dictionary
dazzle(n) แสงเข้าตา,แสงพร่านัยน์ตา,การทำให้ตาพร่า
dazzle(vi) ส่งแสงจ้า,ส่งแสงพร่า
dazzle(vt) ทำให้ลานตา,ทำให้ตาพร่า
bedazzle(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dazzlHe was dazzled by the bright light.
dazzlI was dazzled by the headlights of an approaching car.
dazzlMy eyes are dazzled by the sun.
dazzlShe dazzles everybody with her wit.
dazzlShe was dazzled by the gorgeous room.
dazzlThe glaring headlights dazzled us for a moment.
dazzlThe noonday sun beat down with dazzling brightness on the tennis court.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยับ(adv) dazzlingly, See also: brightly, Syn. แสงแวบๆ, ยิบๆ, Example: แสงอาทิตย์ยามเย็นสะท้อนผิวน้ำที่แผ่กว้างเต้นยิบยับกระทบตา
พร่า(v) blur, See also: dazzle, Syn. มัว, เลือน, สลัว, จาง, พร่าเลือน, Ant. ชัดเจน, Example: ขณะนี้ถนนใหญ่พร่าเลือนด้วยสายฝน, Thai Definition: กระจัดกระจายจนเห็นหรือได้ยินไม่ถนัดชัดเจน
พรายทะเล(n) Saint Elmo's fire, See also: dazzling light, Example: พรายทะเลส่องแสงไฟสีฟ้าที่เปล่งออกจากปลายเสากระโดงเรือระหว่างที่มีพายุ, Count Unit: ดวง, Thai Definition: แสงสว่างที่เป็นแสงเรืองๆ อยู่ที่เสากระโดงเรือ
พราว(adj) dazzling, See also: glittering, sparkling, Syn. แพรวพราว, แวววาว, พราวแพรว, Example: แสงพราวของดวงดาวทำให้เธอมองแล้วเพลิน, Thai Definition: ที่มากมาย
พราว(adv) dazzling, See also: glittering, Syn. แพรวพราว, แวววาว, พราวแพรว, Example: ดวงดาวบนท้องฟ้าส่งแสงพราวมองเห็นชัดบนแผ่นฟ้าสีดำสนิท, Thai Definition: อย่างมากมาย
พราว(v) dazzle, See also: glitter, Syn. แพรวพราว, แวววาว, พราวแพรว, Example: ดวงหน้าของหญิงสาวพราวไปด้วยหยดน้ำ, Thai Definition: มีมากมาย
ลานตา(v) be dazzled, See also: dazzle, Syn. ละลานตา, Example: สีสันของดอกไม้ในสวนลานตาไปหมดเหมือนสีรุ้ง, Thai Definition: ลายตาเพราะมีมากเหลือที่จะดูเหลือที่จะคิด
วับๆ(adv) dazzlingly, Syn. วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, Example: ปลายจอบสะท้อนแดดวับๆ อยู่ในสายตา, Thai Definition: ระยับตา เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
วับๆ(adj) dazzling, See also: glittering, twinkling, flashing, glistening, Syn. วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, Example: นัยน์ตาเขาเป็นประกายวับๆ ฉายแววฉลาดแกมโกงอย่างเห็นได้ชัด, Thai Definition: ระยับตา เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
วิบวับ(adj) sparkling, See also: dazzling, glittering, twinkling, glistening, flashing, Syn. วับๆ, ระยิบระยับ, Example: แสงแดดส่องกระทบหยดฝนบนใบหญ้าทอประกายวิบวับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วง[chūang] (adj) EN: bright ; radiant ; dazzling ; luminous ; brilliant ; shining  FR: brillant ; lumineux
ฉูดฉาด[chutchāt] (adj) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy
ลาน[lān] (v) EN: be dazzled ; be blurred ; be indistinct
ลาน[lān] (x) EN: shimering ; glittering ; dazzling ; brilliant  FR: éblouissant ; chatoyant ; scintillant ; éclatant ; étincelant
ลานตา[lān tā] (v) EN: be bazzled ; be dazzling
ลานตา[lān tā] (adj) EN: dazzling
พราว[phrāo] (adv) EN: dazzling ; glittering ; sparkling
สว่าง[sawāng] (x) EN: bright ; brilliant ; luminous ; shining ; dazzling ; blazing  FR: brillant ; lumineux ; clair ; éclatant ; radieux
ตาลาย[tālāi] (v) EN: be dizzy ; be dazzled ; feel dizzy
วับ[wap] (adv) EN: suddenly ; dazzlingly ; stunningly

CMU English Pronouncing Dictionary
DAZZLE D AE1 Z AH0 L
DAZZLED D AE1 Z AH0 L D
DAZZLING D AE1 Z AH0 L IH0 NG
DAZZLING D AE1 Z L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dazzle (v) dˈæzl (d a1 z l)
dazzled (v) dˈæzld (d a1 z l d)
dazzles (v) dˈæzlz (d a1 z l z)
dazzling (v) dˈæzlɪŋ (d a1 z l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, ] dazzle; to show off, #6,109 [Add to Longdo]
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, ] dazzle, #6,581 [Add to Longdo]
耀眼[yào yǎn, ㄧㄠˋ ㄧㄢˇ, 耀] dazzle, #10,505 [Add to Longdo]
[yào, ㄧㄠˋ, ] dazzle; glorious, #21,729 [Add to Longdo]
夺目[duó mù, ㄉㄨㄛˊ ㄇㄨˋ, / ] dazzle the eyes, #22,053 [Add to Longdo]
光彩夺目[guāng cǎi duó mù, ㄍㄨㄤ ㄘㄞˇ ㄉㄨㄛˊ ㄇㄨˋ, / ] dazzling; brilliant, #46,877 [Add to Longdo]
璀璨夺目[cuǐ càn duó mù, ㄘㄨㄟˇ ㄘㄢˋ ㄉㄨㄛˊ ㄇㄨˋ, / ] dazzling, #69,621 [Add to Longdo]
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, ] dazzle, #269,589 [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, ] dazzled; dizzy, #781,749 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎらぎら[giragira] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) glare; dazzle; (2) glitter; (P) [Add to Longdo]
ぎらっ[giratsu] (adv-to) (on-mim) (See ぎらぎら) dazzlingly [Add to Longdo]
ぎらつく;ギラつく[giratsuku ; gira tsuku] (v5k,vi) (1) (See ぎらぎら) to glare; to dazzle; (2) to glitter [Add to Longdo]
ちらつく[chiratsuku] (v5k,vi) to flicker; to flit; to litter; to be dazzled [Add to Longdo]
ピカッと;ぴかっと[pikatsu to ; pikatto] (adv,vs) (See ぴかぴか) brightly; dazzlingly; sparklingly; brilliantly (shining) [Add to Longdo]
絢爛[けんらん, kenran] (adj-t,adv-to) gorgeous; brilliant; dazzling; gaudy; flowery (speech) [Add to Longdo]
絢爛華麗[けんらんかれい, kenrankarei] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling; magnificent [Add to Longdo]
絢爛豪華[けんらんごうか, kenrangouka] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling [Add to Longdo]
艶麗[えんれい, enrei] (adj-na,n) dazzling (beauty) [Add to Longdo]
金星[きんぼし, kinboshi] (n) (1) dazzling victory; (2) win of rank-and-file sumo wrestler over the grand champion; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top