Search result for

dangles

(102 entries)
(4.3038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dangles-, *dangles*, dangle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dangles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dangles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dangle[VI] ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
dangle[VT] ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
dangle from[PHRV] แขวนไว้ตรงที่, See also: ห้อยไว้ที่
dangle about[PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle around
dangle about[PHRV] ตามตื๊อ, See also: ตามจีบ, ตามจีบ, Syn. dangle around
dangle round[PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
dangle round[PHRV] ตามตื๊อ, See also: ตามจีบ, ตามจีบ, Syn. dangle about
dangle around[PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
dangle around[PHRV] ตามตื๊อ, See also: ตามจีบ, ตามจีบ, Syn. dangle about
dangle before[PHRV] แกว่งเล่นอยู่ข้างหน้า, See also: ห้อยไว้ข้างหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dangle(แดง'เกิล) {dangled,dangling,dangles} vi.,vt.,n. (การ) ห้อยอย่างหลวม ๆ ,ห้อยแกว่งไปแกว่งมา,ติดสอยห้อยตาม, See also: dangler n., Syn. swing

English-Thai: Nontri Dictionary
dangle(vi) แกว่ง,ห้อย,โหน,ติด(ผู้หญิง)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your turn. Let 'em dangle.ตาพวกนาย ปลดปล่อยน้องนายซะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Right now, she's probably got two uncircumcised dicks... dangling in front of her throat.ตอนนี้ เธอก็คงอมสองนกเขาที่ไม่ได้ขลิป... ใส่ลงเข้าไปในคอเธอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Sheriff, you really think that dangling... a set of decade-old bones in town square... is gonna clear up these murders?เมื่อกี้นายพูดห่าอะไรกับฉัน ซาร่าห์ทนอยู่ อยู่ห่างเมียฉันไว้ My Bloody Valentine (2009)
Now picture your favorite strand of pearls dangling in the 24-year-old cleavage of said bimbo while she is using your first edition Robert Frost as a coaster...ตอนนี้ลองคิดภาพสร้อยมุกสุดโปรดของคุณ ห้อยอยู่ระหว่าวร่องอกของสาวอายุ 24 ในขณะที่เธอใช้ Marry Me a Little (2009)
I've spent the last year of my life being tortured, dangled off of skyscrapers, bathed in sewage.ผมสละเวลาปีที่แล้วของชีวิต ถูกทรมาน, ห้อยโหนตามตึกระฟ้า เปียกชุ่มด้วยน้ำโสโครก Chuck Versus the First Kill (2009)
You think you can dangle that ax over my head?แกคิดเหรอว่าแกขู่ฉันได้เรอะ? Everybody Ought to Have a Maid (2009)
Because we gotta be 20 floors up, just dangling over nothing.เพราะว่า นี่ชั้น 20 แขวนอยู่ Devil (2010)
Her long legs dangling down your neck?ยืดขายาวพาดลงมาที่คอ The Expendables (2010)
And the sauger and the walleye dangling from it, huh?- อีกทั้งปลาซอลเจอร์ ปลาวอลอาย ห้อยแกว่งไปมาอีกล่ะ? - ไม่ค่ะ In This Home on Ice (2010)
And dangle his cock from the skies!แกว่งเจี๊ยวให้ดูจากบนฟ้าก็ตาม Legends (2010)
He is but limbs, dangling from a skewered trunk.Your master would be well served Mark of the Brotherhood (2010)
Why weren't you here, sitting at one of these computers instead of dangling from a rooftop?ทำไมลูกมาอยู่ที่นี่ นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์พวกนี้ แทนที่จะไปห้อยโหนลงมาจากหลังคา Chuck Versus the Living Dead (2010)
- We need a dangle.- เราต้องคนที่เข้าได้ ทั้งสองฝ่าย Goodbye Yellow Brick Road (2010)
They just-- they just dangle,สิ่งเหล่านั้น - - มันแค่ถูกเอาออกไป Over There: Part 2 (2010)
So why'd you let Nash dangle back there?- ฉันรู้ Broad Daylight (2010)
I'll get down to about that big and let my feet dangle in the inkwell.หดเหลือตัวแค่นี้ แล้วก็จุ่มเท้าลงน้ำหมึก Tooth Fairy (2010)
And then you go and dangle yourselves in front of her...ไหนนายจะยังไปตาม ตื้อเธออีก My Heart Will Go On (2011)
Well, how cute is it gonna be when that lunatic is dangling my baby over a lion cage on alternate weekends?ดูซิว่าจะยังน่ารักออกมั้ย เมื่อคนเสียสตินั่นจับลูกฉัน ห้อยบนกรงสิงโตเป็นสัปดาห์ๆ? Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
He's been dangling this so-called attack for the last three months.เค้าได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการโจมตี Pilot (2011)
His eye was dangling out of the damn socket!ก็ตาเขามันห้อยออกมา จากเบ้านี่ The Wolf and the Lion (2011)
It's my dangling carrot.มันเป็นกับดักน่ะ Traffic (2011)
Look, you're-- you're not gonna see me crying at the rev's funeral, but your timing, Audrey-- an hour before you killed him, he was dangling the keys to Haven in front of my noseฟังน่ะ คุณ... คุณจะไม่ได้เห็นน้ำตาผม ในพิธีฝังศพบาดหลวง แต่เวลาของคุณสิ ออเดร์ย.. Who, What, Where, Wendigo? (2011)
Yo, we got a dangler!นี่ มีคนห้อยต่องแต่ง Tower Heist (2011)
ENRIQUE: Fitzhugh is dangling!ฟิทซ์ฮิวจ์ห้อยต่องแต่ง Tower Heist (2011)
I'm seeing what appears to be weapons of some kind dangling down from the bottom.ผมเห็นว่ามีบางอย่าง คล้ายอาวุธห้อยลงมาจากท้ายยาน Iron Sky (2012)
One little cockup and we are dangling at her majesty's pleasure.nurѕе Νоаkеѕ аnd а brооm hаndlе. Cloud Atlas (2012)
Pull the other one, you lying dangler.โดนมัดหอยหัวอยู่ ยังจะโกหกอีก Snow White and the Huntsman (2012)
You're dangling my vagina out there like bait?คุณจะให้ฉันเอาของดีไปแลกเหรอ? Safety Not Guaranteed (2012)
I feel like I'm the only one trying anymore, like I'm dangling off a cliff by my fingertips and you're up there stomping on them!ฉันรู้สึกเหมือน ฉันเป็นคนเดียวที่พยายาม เหมือนฉันห้อยโหน อยู่บนหน้าผาโดยใช้ปลายนิ้ว และนายอยู่บนนั้น กำลังกระทืบเท้าอยู่ Dream Reaper (2012)
I would but sever dangling thread.แต่ฉันตัด ด้ายห้อย Empty Hands (2012)
Look, Howard, I'd say there's a lot of fish in the sea, but I watched you dangle your hook in the water for years.ฟังนะ โฮเวิร์ด \ ชั้นอาจเคยพูดไว้ว่า ในทะเลมีปลามากมาย แต่ชั้นเห็นนายโยนเบ็ดลงน้ำ The Shiny Trinket Maneuver (2012)
Why not just dangle them off the roof and force them to tell us how to find the hit men?ทำไมไม่ไปห้อย พวกเขาบนหลังคา และบังคับพวกเขาให้บอกเรา ว่าจะหามือปืนได้ยังไง Til Death (2012)
It's like dangling a cheeseburgerมันก็เหมือนกับเอาชีสเบอร์เกอร์มาแขวนไว้ O Come, All Ye Faithful (2012)
And my dangle-down presses against my zipper.และกดห้อยลงของฉัน กับซิปของฉัน Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Vaako. I can't blame him for dangling Furya.วาโก้ โทษมันไม่ได้ที่ใช่ฟิวเรียนเป็นตัวล่อ Riddick (2013)
Now, you've kept me dangling all this time.ตอนนี้ คุณทำให้ผมต้องแคว้งคว้างตลอดมา Saving Mr. Banks (2013)
Mr. Disney, if you have "dangled,"คุณ ดิสนี่ย์คะ ถ้าคุณเกิดแคว้งคว้างอย่างว่า Saving Mr. Banks (2013)
You dangle it in front of a guy and then don't give it up?ให้ท่าผู้ชาย แต่ไม่ยอมให้ Caught (2013)
Can't get a bite if you don't dangle your bait in the water.ถ้าไม่อ่อย เหยื่อลงในน้ำ Bitchcraft (2013)
Look at the cock on this one, dangling as if from Jupiter himself!ดูในไก่ที่ห้อย ราวกับว่ามันเป็นดาวพฤหัสบดีตัวเอง! Separate Paths (2013)
They will fucking dangle you, the kangas.พวกเขาจะร่วมเพศห้อยคุณ Kangas Starred Up (2013)
They tried to scare me with dangling feet.พวกมันพยายามทำให้ผมกลัว ด้วยเท้าตัดแขวน Smoke Alarm (2013)
So you me to dangle it in front of Odin.เธออยากให้ฉันเอามันไปล่อโอดิน Happy Endings (2013)
I'm trying to conduct a professional negotiation here, and you want to talk dangly bits?ฉันพยายามที่จะเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพที่นี่ เเต่พวกเเกกลับมาพูดจาพรรค์นี้นะหรอ ? Sacrifice (2013)
Well, dangle that little thing through the railing and let her rip.งั้นก็หย่อนจุ๊ดจู๋ลงตรงรางนี่ แล้วก็จัดเลย Bad Grandpa (2013)
Just for the record, I'm not a huge fan of dangling helpless girls in front of psychopaths like meat.รู้ไว้นะ ฉันไม่ใช่แฟนตัวยง ของสาวใจร้ายที่เอาตัวมาเป็นเหยื่อล่อฆาตกรโรคจิตหรอกนะ Broken Dolls (2013)
Or we could just pick him up by the feet, dangle him over a cliff until he tells us everything he knows.หรือไม่ก็แค่จับมันมา แขวนมันไว้ที่หน้าผาจนกว่ามันจะบอกทุกเรื่องที่รู้ The Serpent (2013)
Remember the time the team tied me up and left me dangling from the goalpost?ฟังนะ นายไม่สามารถปล่อยให้ความรู้สึกเข้ามาควบคุมตัวนาย มันจะทำให้นายมีจุดอ่อน Reunion (2013)
- Desi... Twenty years, you have kept me dangling.you have kept me dangling. Gone Girl (2014)
I don't care how much gold you dangle in front of them, that hatred doesn't just disappear.ข้าไม่สนใจว่ามีทองคำมากเท่าไหร่ ที่เจ้าห้อยแกว่งไปแกว่งมาต่อหน้าพวกเขา ความเกลียดชังนั้น มันจะจางหายไปเฉยๆไม่ได้หรอก III. (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
danglHe sat on a chair with his legs dangling.
danglHis company is dangling by a thread. That's the rumor I hear.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหน[V] swing, See also: hang, dangle, cling, Example: คุณกลับไปกรุงเทพฯ ไปแย่งขึ้นรถเมล์ เรือด่วน โหนรถไฟของคุณเถอะ ผมขออยู่ที่นี่เพื่อรักษาสมดุลของชีวิตก็แล้วกัน, Thai definition: เหนี่ยวห้อย, เอามือเหนี่ยวให้ตัวลอยขึ้นไป
ค้าง[V] hang, See also: get stuck, dangle, strand, Syn. ติดอยู่, Example: นักโดดร่มค้างอยู่บนยอดไม้, Thai definition: ตกลงมาหรือขึ้นไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ติดอยู่กลางทาง
เคลีย[V] dangle, See also: swing, sway, Syn. เคียงเคล้า, Example: เนินเบิ่งตาอยู่กับละอองละเอียดที่กระจัดกระจายรอบตัวมันระเส้นผมเคลียใบหน้าห่อหุ้มร่างไว้มิดชิด
การแขวน[N] hanging, See also: dangling, Syn. การห้อย, Example: ในสมัยโบราณตัดสินประหารชีวิตกบฏด้วยการแขวนคอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหน[v.] (hōn) EN: swing ; hang ; dangle ; cling   FR: se balancer ; être suspendu

CMU English Pronouncing Dictionary
DANGLE    D AE1 NG G AH0 L
DANGLED    D AE1 NG G AH0 L D
DANGLER    D AE1 NG G AH0 L ER0
DANGLES    D AE1 NG G AH0 L Z
DANGLING    D AE1 NG G AH0 L IH0 NG
DANGLING    D AE1 NG G L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dangle    (v) (d a1 ng g l)
dangled    (v) (d a1 ng g l d)
dangles    (v) (d a1 ng g l z)
dangling    (v) (d a1 ng g l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
baumeln [ugs.] | baumelnd | gebaumelt | baumelt | baumelte | die Beine baumeln lassento dangle | dangling | dangled | dangles | dangled | to dangle one's legs [Add to Longdo]
(mit den Armen) schlenkernto to swing; to dangle (one's arms) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶらつく[, buratsuku] (v5k,vi) to dangle; to swing; to stroll about; to hang around; to linger [Add to Longdo]
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
ぶらり[, burari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly [Add to Longdo]
ぶらりぶらり[, burariburari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぶらぶら・1) dangling heavily; swaying to and fro; swinging [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
ぶら下がる[ぶらさがる, burasagaru] (v5r,vi) to hang from; to dangle; to swing; (P) [Add to Longdo]
ぶら下げる[ぶらさげる, burasageru] (v1,vt) to hang; to suspend; to dangle; to swing; to carry; (P) [Add to Longdo]
垂らす[たらす, tarasu] (v5s,vt) (1) to dribble; to spill; (2) to suspend; to hang down; to slouch; to dangle; (P) [Add to Longdo]
垂れる[たれる, tareru] (v1,vi) (1) to hang; to droop; to dangle; to sag; to lower; to pull down; (2) to leave behind (at death); to give; to confer; (3) to drip; to ooze; to trickle; to drop; (P) [Add to Longdo]
垂れ下がる[たれさがる, taresagaru] (v5r,vi) to hang; to dangle [Add to Longdo]
宙ぶらりん;中ぶらりん[ちゅうぶらりん, chuuburarin] (adj-na,adj-no) (1) dangling; hanging; suspended; (2) pending; half done; in limbo; indecisive [Add to Longdo]
吊り下がる;釣り下がる[つりさがる, tsurisagaru] (v5r,vi) to hang down; to dangle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吊挂[diào guà, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] to hang (e.g. a painting); dangling; hanging (from the ceiling) [Add to Longdo]
吊着[diào zhe, ㄉㄧㄠˋ ㄓㄜ˙, / ] dangle [Add to Longdo]
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, ] to hang (down); droop; dangle; bend down; hand down; bequeath; nearly; almost; to approach [Add to Longdo]
[ruǐ, ㄖㄨㄟˇ, ] dangle; hang loosely [Add to Longdo]
步摇[bù yào, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ, / ] dangling ornament worn by women [Add to Longdo]
[ruǐ, ㄖㄨㄟˇ, ] dangle; hang loosely [Add to Longdo]
[xǐ, ㄒㄧˇ, ] long; dangling; kerchief; rope [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top