ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cutout

K AH1 T AW2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cutout-, *cutout*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
cutout(n) แผ่นป้าย ที่ตัดจากไม้หรือวัสดุอื่นตัดเป็นชิ้นขนาดใหญ่ มักมีรูปภาพหรือข้อความโฆษณาบนแผ่นป้ายนั้น เช่น Cardboard cutouts, lifesize standups of movie stars at wholesale prices., See also: board

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cutout(n) เครื่องมือในการเชื่อมต่อหรือตัดกระแสไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cutoutn. สิ่งหรือส่วนที่ถูกตัดออก, การตัดออก, เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cutout relayรีเลย์สะพานไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's your fucking stupid cutout from Spider-Man 3.มันมีคัตเอาต์ของสไปเดอร์แมน 3 อยู่ว่ะ This Is the End (2013)
I could not believe I would find a life-sized cutout of "Queen Q" in a place like this.ครับ ผมแทบไม่อยากเชื่อว่าผมจะพบป้าย ควีนQ ขนาดเท่าตัวจริงในสถานที่แบบนี้ The After-Dinner Mysteries (2013)
You took the cutout with you?นายพกแผ่นนั่นไปกับนายด้วยหรอ? The After-Dinner Mysteries (2013)
000; Life-sized cutout of Queen Q: priceless }บางที คุณหนูน่าจะถอยห่างจากเรื่องอย่างนี้นะครับ The After-Dinner Mysteries (2013)
000 225) }Life-size Queen Q Cutout :Life-size Queen Q Cutout : The After-Dinner Mysteries (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CUTOUT K AH1 T AW2 T
CUTOUTS K AH1 T AW2 T S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Relaisanker { m }cutout blade; cutout arm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カットアウト[kattoauto] (n) { comp } cutout [Add to Longdo]
紙切り[かみきり, kamikiri] (n) paper silhouette cutout; paper knife [Add to Longdo]
紙相撲[かみずもう, kamizumou] (n) (See 相撲) paper sumo; children's game played with paper cutouts [Add to Longdo]
切り絵細工[きりえざいく, kiriezaiku] (n) (See 切り紙細工) paper cutouts [Add to Longdo]
切り欠き[きりかき, kirikaki] (n) cutout; notch [Add to Longdo]
切り紙細工[きりがみざいく, kirigamizaiku] (n) paper cutouts [Add to Longdo]
切り抜き絵;切抜き絵[きりぬきえ, kirinukie] (n) cutout picture [Add to Longdo]
切り抜き細工;切抜き細工[きりぬきざいく, kirinukizaiku] (n) cutouts (of coloured paper) [Add to Longdo]
切り抜き人形;切抜き人形[きりぬきにんぎょう, kirinukiningyou] (n) cutout (paper) doll [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cut-out \Cut"-out`\ (k[u^]t"out`), n.
   (a)
 
   1. (Telegraphy) A species of switch for changing the current
    from one circuit to another, or for shortening a circuit.
    (b) (Elec.) A device for breaking or separating a portion
      of circuit.
      [1913 Webster]
 
   2. Something cut out from another object, especially a piece
    of thick paper or cardboard with a picture on it (as of a
    person or other object), embedded in a larger sheet of
    paper and having perforations around the edges of the
    figure to allow easy removal from the larger sheet.
    [PJC]
 
   3. A valve in the exhaust system of an internal combustion
    engine which, when activated, permits the exhaust gases to
    bypass the muffler.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cutout
   n 1: a switch that interrupts an electric circuit in the event
      of an overload
   2: a photograph from which the background has been cut away
   3: a part that is cut out or is intended to be cut out

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top