ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

curtseyed

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curtseyed-, *curtseyed*, curtsey, curtseye
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา curtseyed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *curtseyed*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curtsey[N] การถอนสายบัว, Syn. curtsy
curtsey[VI] ถอนสายบัว, Syn. curtsy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curtsey(เคอร์ท'ซี) n.,ดูcurtsy

English-Thai: Nontri Dictionary
curtsey(n) การถอนสายบัว
curtsey(vi) ถอนสายบัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Curtsey.นี่เงินชิลลิ่งของคุณ The King's Speech (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curtsey (v) kˈɜːʳtsiː (k @@1 t s ii)
curtseys (v) kˈɜːʳtsɪz (k @@1 t s i z)
curtseyed (v) kˈɜːʳtsɪd (k @@1 t s i d)
curtseying (v) kˈɜːʳtsɪɪŋ (k @@1 t s i i ng)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top