ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

culprits

K AH1 L P R IH0 T S   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culprits-, *culprits*, culprit
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have just apprehended the culprits who robbed the Bank of England.กระหม่อมจับโจรปล้นธนาคารได้แล้ว Around the World in 80 Days (2004)
Who are the culprits?ใครกันที่เป็นคนผิด Charlie and the Chocolate Factory (2005)
That's what they were saying. The police are looking for the culprits.เขาพูดกันอย่างนั้นตำรวจกำลังสืบอยู่ Babel (2006)
I'm very sorry about what happened to your wife, but you can be sure that the culprits will be punished.ฉันเสียใจมากสำหรับเรื่อง ที่เกิดขึ้นกับภรรยาของคุณ อย่างไรก็ตามคุณน่าจะแน่ใจว่า ผู้ร้ายจะถูกลงโทษ Babel (2006)
Until you catch Hong Gil Dong and the culprits, no one can be released without my permission!จนกว่าเจ้าจะจับฮงกิลดงและนักโทษได้ จะไม่มีใครถูกปล่อยตัวโดยปราศจากการยินยอมจากข้า Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Guess even you wanted to find out who the culprits are, huh?พวกเธอก็คงอยากรู้ว่าคนร้ายเป็นใครสินะ Confessions (2010)
I say we track this pipe back to its hydraulic origin and apprehend the culprits behind this aquatic conundrum.คนร้ายต้องมาจากทางนี้ แล้วควรย้อนรอยไปที่ต้นน้ำ จะปรากฏคนร้าย แปลว่าอะไร Rango (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
CULPRITS    K AH1 L P R IH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
culprits    (n) kˈʌlprɪts (k uh1 l p r i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主犯[zhǔ fàn, ㄓㄨˇ ㄈㄢˋ, ] culprits, #25,605 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top