ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cowards

K AW1 ER0 D Z   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cowards-, *cowards*, coward
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see as soon as these cowards hear there are blue shirts around they run.เห็นไหม พอได้ยินว่าพวกเสื้อน้ำเงินมา ไอ้ขี้ขลาดพวกนี้ก็เผ่นแน่บ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Of course not, why should we act like cowards who kill women!ไม่อยู่แล้ว ทำไมเราต้องทำตัวเป็น ไอ้ขี้ขลาดที่ฆ่าผู้หญิงด้วย! Vampire Hunter D (1985)
I know about betrayal. I was betrayed by cowards like you.ฉันรู้เรื่องทรยศ ฉันถูกทรยศโดยคนขี้ขลาดอย่างนาย Wild Reeds (1994)
Cowards! Twenty men run from four?พวกขี้ขลาด 20 สู้ 4 ไม่ได้ The Man in the Iron Mask (1998)
I beg your pardon. Li Mu Bai and I aren't cowards.ต้องขออภัยด้วย แต่ ไล มู ไบ และฉันไม่ใช่คนขี้ขลาด Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Cowards!เจ้าพวกขี้ขลาด! Around the World in 80 Days (2004)
'They will not be cowards, 'they will be courageous in the face of danger.'มันคงใช้เวลาเป็นปีๆ เลยสิ ก็จริง แต่เวลาน่ะฉันมี Shaun of the Dead (2004)
They're cowards, Paul.พวกเขาขี้่ขลาด พอล Hotel Rwanda (2004)
News has come to us that we have cowards in our own army who will not let us punish them.เราได้ยินมาว่า มีไอ้งี่เง่าในกลุ่มเรา ที่ไม่ลงโทษพวกมัน... Hotel Rwanda (2004)
You surrender like cowards, then you run away like dogs.พวกแกยอมแพ้อย่างขี้ขลาด แล้วตอนนี้มาวิ่งหนีเป็นหมาจุกตูด! The Great Raid (2005)
The Berlin government is a hunch of cowards.รัฐบาลเบอร์ลินมีแต่พวกขี้ขลาดตาขาว Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Persian cowards.เรากล่าวถ้อยนี้แล้ว 300 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cowardsCowards die many times before their deaths.
cowardsThose cowards ran away soon.

CMU English Pronouncing Dictionary
COWARDS    K AW1 ER0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cowards    (n) kˈauədz (k au1 @ d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
窮鼠猫を噛む[きゅうそねこをかむ, kyuusonekowokamu] (exp) (id) a cornered rat will bite a cat; despair turns cowards courageous [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top