Search result for

cornu

(39 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cornu-, *cornu*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cornu(คอร์'นู) n.,เขา (สัตว์) ,ส่วนที่คล้ายเขา
cornucopia(คอร์นะโค'เพีย) n. เขาแพะ (ตามตำนาน) ที่ใส่อาหารเครื่องดื่มอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หมดสิ้น,ความอุดมสมบูรณ์,เครื่องประดับหรือภาชนะรูปเขา, See also: cornucopian adj. ดูcornucopia cornucopiate adj. ดูcornucopia
cornuted(คอร์นู'ทิด) adj. มีเขา,เป็นรูปเขา,เป็นมุม,
cornuto(คอร์นู'โท) n. สามีของหญิงที่มีชู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cornual sphincter; sphincter, tubalหูรูดท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cornuคอร์นู,มุมมดลูก [การแพทย์]
Cornu of Uterusมุมบนของตัวมดลูก [การแพทย์]
Cornua, Uterineคอร์นัวของมดลูก [การแพทย์]
Cornual Obstructionการตันที่ส่วนต้นของท่อนำไข่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But it did bring in a cornucopia of criminals.แต่ก็ทำให้คลี่คลายคดีอื่นๆ ได้บ้าง Hungry Man (2009)
And injuries to the greater cornu and the left lateral thyroid and cricoid cartilages.และมีรอยบาดเจ็บ ที่กระดูกกิ่งใหญ่ และบริเวณไหล่ด้านซ้าย ตรงแถบคอและ กระดูกอ่อนไครคอยด์ The Boy with the Answer (2010)
Terrence Gilroy's left greater cornu of the hyoid was compressed, indicating that the assailant strangled the young boy using only one hand-- the dominant left hand, in this case.เทมเรนซ์ กิลรอย กระดูกกิ่งใหญ่ทางซ้าย ของต่อมไฮรอยด์มีแรงกด บ่งชี้ว่าเกิดจากการถูกทำร้าย The Boy with the Answer (2010)
You'll rip me a cornucopia of orifices.นายจะฆ่าฉัน Let It Bleed (2011)
- Smoked salmon tartare cornucopia? - Mmm.แซลมอนรมควันทาร์แทร์คอร์นูโคเปียเหรอเนี่ย Searching (2011)
Right in the mouth of the Cornucopia.ตรงกลางของสนามแข่ง The Hunger Games (2012)
Commencing at sunrise, there will be a feast tomorrow at the Cornucopia.พรุ่งนี้เช้าหลังพระอาทิตย์ขึ้น จะมีงานเลี้ยงที่คอร์นูคอร์เปีย The Hunger Games (2012)
Cato's gonna be by the Cornucopia.เคโต้น่าจะอยู่แถวๆคอร์นูโคเปีย The Hunger Games (2012)
Our government has endorsed a cornucopia of questionable programs --รัฐบาลของเราเป็นคนรับรอง เรื่องประหลาดมากมาย Identity Crisis (2012)
Did he get it from the Cornucopia?จากคอร์นูโคเปียหรอ? The Hunger Games: Catching Fire (2013)
- Cornuto contento.คอร์นูโต คอนเทนโต้ นั้นล่ะ Goodfellas (1990)
"Huckabees Cornucopia of stuff we all want.แต่เกิดอะไรขึ้นกับเนื้อทราย I Heart Huckabees (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
CORNUCOPIA    K AO2 R N AH0 K OW1 P IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cornucopia    (n) (k oo2 n y u k ou1 p i@)
cornucopias    (n) (k oo2 n y u k ou1 p i@ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ山法師;亜米利加山法師[アメリカやまぼうし;アメリカヤマボウシ, amerika yamaboushi ; amerikayamaboushi] (n) (uk) (See ハナミズキ) flowering dogwood (Cornus florida) [Add to Longdo]
コルヌコピア[, korunukopia] (n) cornucopia [Add to Longdo]
栄螺;拳螺;蠑螺[さざえ;さざい(栄螺);サザエ, sazae ; sazai ( sakae neji ); sazae] (n) (uk) turban shell (any mollusc of the family Turbinidae, esp. the horned turban, Turbo cornutus) [Add to Longdo]
花水木[はなみずき;ハナミズキ, hanamizuki ; hanamizuki] (n) (uk) flowering dogwood (Cornus florida) [Add to Longdo]
角出[つのだし;ツノダシ, tsunodashi ; tsunodashi] (n) (uk) moorish idol (Zanclus cornutus, species of Indo-Pacific perciform fish) [Add to Longdo]
鬼金目[おにきんめ;オニキンメ, onikinme ; onikinme] (n) (uk) common fangtooth (Anoplogaster cornuta) [Add to Longdo]
山桑[やまぐわ;ヤマグワ, yamaguwa ; yamaguwa] (n) (1) (uk) Chinese mulberry (Morus bombycis); (2) (See ヤマボウシ) kousa dogwood (Cornus kousa) [Add to Longdo]
山法師;山帽子[やまぼうし;ヤマボウシ, yamaboushi ; yamaboushi] (n) (uk) kousa dogwood (Cornus kousa); benthamidia japonica [Add to Longdo]
山羊座[やぎざ, yagiza] (n) (constellation) Capricornus; Capricorn; the Goat [Add to Longdo]
山茱萸[さんしゅゆ;サンシュユ, sanshuyu ; sanshuyu] (n) (uk) Asiatic dogwood (Cornus officinalis); Japanese cornel; Japanese cornelian-cherry [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山茱萸[shān zhū yú, ㄕㄢ ㄓㄨ ㄩˊ, ] Cornus officinalis; sour mountain date; herb associated with longevity [Add to Longdo]
茱萸[zhū yú, ㄓㄨ ㄩˊ, ] Cornus officinalis (Japanese cornel dogwood, a kind of herb) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cornu \Cor"nu\ (k[^o]r"n[-u]), n.; pl. {Cornua} (-n[-u]*[.a]).
   [L.]
   A horn, or anything shaped like or resembling a horn.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cornu
   n 1: (anatomy) any structure that resembles a horn in shape

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 cornu
   horn
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top