ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cordials

K AO1 R JH AH0 L Z   
108 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cordials-, *cordials*, cordial
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cordials มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cordials*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cordial[ADJ] ด้วยความจริงใจ, See also: ที่ทำออกมาจากใจ, Syn. hearty, fervent
cordial[ADJ] ที่ดูอบอุ่นและเป็นมิตร, Syn. genial, warm, welcoming
cordial[N] เหล้า, See also: สุรา
cordially[ADV] อย่างจริงใจ
cordially[ADV] อย่างอบอุ่น, Syn. warmly, genially
cordiality[N] ความอบอุ่นเป็นกันเอง, Syn. friendly feeling, warm
entente cordiale[N] ความเข้าใจอันดีกันทางการเมืองระหว่างประเทศ (โดยเฉพาะข้อตกลงระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษในปี ค.ศ.1904), Syn. concord, rapport, understanding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ด้วยน้ำใสใจจริง,อบอุ่น,สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ,เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ,ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm,sincere ###A. cool,cold
cordiality(คอร์ดิแอล'ลิที) n. คำพูดหรือพฤติการณ์ให้ความสนิทสนมหรือความอบอุ่น
precordial painปวดบริเวณส่วนหน้าหัวใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
cordial(adj) เต็มใจ,จริงใจ,ด้วยน้ำใสใจจริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ฉันมิตร
cordial(n) ยาหอม,ยาบำรุงหัวใจ,ยากระตุ้นหัวใจ
cordiality(n) มิตรภาพ,ความจริงใจ,ไมตรีจิต,น้ำใสใจจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precardiac; precordial-หน้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postcordial-หลังหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precordial; precardiac-หน้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precordialgiaอาการปวดบริเวณหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distress, Precordialอาการเหมือนมีแรงกดที่หัวใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It smells like cherry cordial, this stuff.กลิ่นยังกับน้ำเชอร์รี่เลย *batteries not included (1987)
Alik. A cordial invitation from Potomac Blair to a party on Thursday.Alik เชิญจริงใจจากโปโตแมคแบลร์ไปงานปาร์ตี้ในวันพฤหัสบดีที่ The Russia House (1990)
On such occasions, the proud man steps forth to meet you not with cordiality, but with the suspicion of one who reconnoitres an enemy...ในโอกาสเช่นนั้น ชายที่ทะนงตน จะกล้าเข้ามาหา ไม่ใช่อย่างเป็นมิตร แต่ด้วยความไม่ไว้วางใจของผู้ซึ่ง กำลังสำรวจศัตรู Pride & Prejudice (2005)
Well, that's where Rose's Lime Cordial originated...นี่ ที่นั่นเป็นแหล่งกำเนิด มะนาวควายที่ใช้ทำยาบำรุงด้วยนะ Match Point (2005)
That's cordial of him.เขาช่างมีน้ำใจ No Country for Old Men (2007)
This is me being cordial.นั้นขอพูดตรงๆ น่ะ Dead Space: Downfall (2008)
"Stanford's Honors Program cordially...""โครงการเข้าค่ายเกียรตินิยมของม.แสตนฟอร์ด..." High School Musical 3: Senior Year (2008)
"Peter Griffin, you and your family are cordially invited to a gala dinner in your honor at Rocky Point Manor.""ปีเตอร์ กริฟฟิน คุณและครอบครัว ได้รับเชิญให้ มางานกาล่าดินเนอร์เชิดชูเกียรติให้คุณ ที่คฤหาสน์ร็อคกี้พอยท์" And Then There Were Fewer (2010)
I'll be cordial.ฉันจะทำอย่างจริงใจ Digging the Dirt (2010)
- Lucy - My Healing Cordial and dagger.- ลูซี่ น้ำยารักษาและกริชของฉัน The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
I couldn't help but notice, uh, things were kind of cordial between you and your assistant.ผมช่วยอะไรไม่ได้ แต่จะบอกให้ว่า ความรักใคร่กันระหว่างคุณกับผู้ช่วย รู้สึกดีใช่ไหมกับผู้หญิงคนนั้น คุณสตาร์ค? Shut Up, Dr. Phil (2011)
I would like to cordially invite you to join this summer's group of artists in residence at the Italian Arts and Letters Institute in Rome.ฉันอยากจะเชิญเธอมาร่วม กับกลุ่มนักเขียนที่อยู่ที่นั่น ที่องค์กรศิลปะแห่งโรม Raiders of the Lost Art (2012)
I would like to cordially invite you to join this summer's group of artists at the Italian Arts and Letters Institute in Rome.ฉันต้องการเชิญคุณอย่างจริงใจ ในการเข้ารวมกลุ่มนักเขียนในช่วงหน้าร้อน ที่สถาบันศิลปะและงานเขียนของอิตาลีในกรุงโรม The Fugitives (2012)
If we're going to be in each other's lives, it's time we start being cordial.ถ้าพวกเราจะเข้ามาเป็น /Nส่วนหนึ่งของกันและกัน ถึงเวลาที่พวกเราจะเริ่มต้นด้วยความจริงใจ An Apple Red as Blood (2012)
But you are cordially invited to prevent a disaster.แต่ฉันอยากเชิญพวกคุณ ไปช่วยป้องกันหายนะที่กำลังเกิดขึ้น Urban Matrimony and the Sandwich Arts (2012)
Should this meeting take a less than cordial turn...เผื่อว่าการเจรจานี้ จะมีตุกติก C.O.D. (2012)
Cordials.โอ๊ะ ยาบำรุงนี่ The Blood Is the Life (2013)
Just your average, low-key diploma signing, to which you're all cordially invited, tomorrow afternoon.ก็แค่งานมอบปริญญาบัตรธรรมดาๆ ซึ่งทุกคนได้รับเชิญให้มาร่วมงาน ในตอนบ่ายวันพรุ่งนี้ Advanced Introduction to Finality (2013)
However, today down at Glades Memorial, he was met with a far less cordial homecoming.อย่างไงก็ตาม วันนี้ ที่เกลดส์เมมเมอร์รัล เขาได้พบกับการต้อนรับอย่างจริงใจ Identity (2013)
The entente cordiale.Die Entente Cordiale. Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
- Entente cordial?- Bravo. - Entente cordiale? Hot Millions (1968)
Let's keep the old entente cordiale, eh?Erhalten wir die alte Entente cordiale, wie? Five Little Pigs (2003)
I will send you today a protocal to screw you our conditionsIch schicke Ihnen heute den Entwurf einer Entente cordiale mit unseren Bedingungen. The Concert (2009)
On bad days, I take a couple of these... ..with a dose of Godfrey's Cordial.An schlechten Tagen nehme ich die mit einer Dosis Godfrey's Cordial. Fragen Sie Ihren Apotheker. Ihr Arzt würde Ihnen eine Strafpredigt halten. Episode #1.2 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cordialHe greeted her with cordiality.
cordialHe received me cordially.
cordialHis cordiality may not be authentic.
cordialI express my cordial thanks for what you have done for this city.
cordialI was pleased no end by the cordial welcome.
cordialWe became cordial with one another.
cordialWe received a cordial welcome from them.
cordialWhat is intended as a cordial smile.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างจริงใจ[ADV] sincerely, See also: truly, cordially, Ant. อย่างเสแสร้ง, Example: ผู้นำต้องให้ความนับถือลูกน้องอย่างจริงใจ
น้ำใสใจจริง[N] sincerity, See also: cordiality, genuineness, Syn. ความจริงใจ, Example: ผมงงเป็นไก่ตาแตก ยอมรับในน้ำใสใจจริงของเขาจนพูดอะไรไม่ออก, Thai definition: จิตใจที่แท้จริง
มิตรจิตมิตรใจ[N] friendly feelings, See also: cordiality, friendliness, sympathy, Syn. น้ำใจ, Thai definition: ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน, Notes: (สำนวน)
มิตรภาพ[N] friendship, See also: friendliness, cordiality, companionship, Example: การที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันจะเป็นพื้นฐานแห่งมิตรภาพ, Thai definition: ความเป็นเพื่อน, Notes: (สันสกฤต)
สนิทสนม[ADV] informally, See also: friendly, intimately, cordially, familiarly, Syn. คุ้นเคย, สนิท, Ant. ถือตัว, ไว้ตัว, Example: เขาพยายามคุยและทำท่าทางสนิทสนมกับทุกคน, Thai definition: ชอบพอ, คุ้นเคยกันดี, เข้ากันได้ดี
เป็นกันเอง[ADV] informally, See also: friendly, intimately, cordially, familiarly, Syn. กันเอง, สนิทสนม, คุ้นเคย, ไม่มีพิธีรีตอง, Ant. ถือตัว, ไว้ตัว, Example: เขาพยายามคุยและทำท่าทางให้เป็นกันเองกับทุกคน
ต้อนรับขับสู้[V] receive cordially, See also: welcome heartily, entertain warmly, Syn. ต้อนรับ, รับรอง, รับแขก, Ant. ขับไล่, ไล่, Example: แม่ต้อนรับขับสู้แขกที่มาบ้านทั้งๆ ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน, Thai definition: ต้อนรับอย่างแข็งขัน, Notes: (สำนวน)
ความเป็นกันเอง[N] intimacy, See also: cordiality, familiarity, friendliness, affection, Syn. ความคุ้นเคย, Example: ในที่ทำงาน ทุกคนมีความเป็นกันเองในหมู่เพื่อนฝูงอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตกลงกันฉันมิตร[n. exp.] (kān toklong kan chan mit) EN: amicable agreement ; entente cordiale   
มิตรจิตมิตรใจ[n.] (mittrajit-mittrajai) EN: friendly feelings ; cordiality ; friendliness ; sympathy   FR: sympathie [f]
มิตรภาพ[n.] (mittraphāp) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship   FR: amitié [f]
เป็นกันเอง[adv.] (pen kan-ēng) EN: informally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly   FR: cordialement
เป็นมิตร[adj.] (pen mit) FR: amical ; cordial
สนิทสนม[adv.] (sanitsanom) EN: nformally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly   
สนทนาปราศรัย[v. exp.] (sonthanā prāsai) EN: talk with ; converse with ; have a conversation with ; have a cordial talk with   
ต้อนรับขับสู้[v. exp.] (tønrap khap sū) EN: receive cordially ; welcome heartily ; entertain warmly   FR: recevoir chaleureusement
อย่างจริงใจ[adv.] (yāng jingjai) EN: sincerely ; truly ; cordially   FR: sincèrement

CMU English Pronouncing Dictionary
CORDIAL K AO1 R JH AH0 L
CORDIALS K AO1 R JH AH0 L Z
CORDIALLY K AO1 R JH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cordial (n) kˈɔːdɪəʳl (k oo1 d i@ l)
cordials (n) kˈɔːdɪəʳlz (k oo1 d i@ l z)
cordially (a) kˈɔːdɪəʳliː (k oo1 d i@ l ii)
cordiality (n) kˌɔːdɪˈælɪtiː (k oo2 d i a1 l i t ii)
cordialities (n) kˌɔːdɪˈælɪtɪz (k oo2 d i a1 l i t i z)
entente cordiale (n) ˈɒntˌɒnt-kɔːdɪˈaːl (o1 n t o2 n t - k oo d i aa1 l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热情[rè qíng, ㄖㄜˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] cordial; enthusiastic; passion; passionate; passionately, #1,997 [Add to Longdo]
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, / ] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar, #4,909 [Add to Longdo]
衷心[zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] heartfelt; wholehearted; cordial, #10,758 [Add to Longdo]
诚恳[chéng kěn, ㄔㄥˊ ㄎㄣˇ, / ] sincere; honest; cordial, #12,896 [Add to Longdo]
诚挚[chéng zhì, ㄔㄥˊ ㄓˋ, / ] sincere; cordial, #17,510 [Add to Longdo]
心肝[xīn gān, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ, ] conscience; darling; character; sincerity; cordiality, #22,147 [Add to Longdo]
重修旧好[chóng xiū jiù hǎo, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄠˇ, / ] to make friends again; to renew old cordial relations, #87,097 [Add to Longdo]
笃挚[dǔ zhì, ㄉㄨˇ ㄓˋ, / ] sincere (in friendship); cordial, #840,025 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herzlichkeit {f} | Herzlichkeiten {pl}cordiality; heartiness; warmth; sincerity | cordialities [Add to Longdo]
Herzlichkeiten {pl}cordialness [Add to Longdo]
herzlich {adj} | herzlicher | am herzlichstencordial | more cordial | most cordial [Add to Longdo]
herzlich {adv}cordially [Add to Longdo]
unfreundlichuncordial [Add to Longdo]
unfreundlich {adv}uncordially [Add to Longdo]
Ich wurde herzlich empfangen.I was cordially received. [Add to Longdo]
präkordial {adj}; vor dem Herzen [med.]precordial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
交歓;交驩;交款(oK)[こうかん, koukan] (n,vs) exchange of courtesies (cordialities); fraternization; fraternisation [Add to Longdo]
厚い(P);篤い[あつい, atsui] (adj-i) (1) (厚い only) thick; deep; heavy; (2) kind; cordial; hospitable; warm; faithful; (3) (篤い only) serious (of an illness); (4) (厚い only) abundant; (P) [Add to Longdo]
厚遇[こうぐう, kouguu] (n,vs) cordial welcome; kind treatment; hospitality [Add to Longdo]
懇切[こんせつ, konsetsu] (adj-na,n) kindness; cordiality; exhaustiveness; (P) [Add to Longdo]
懇篤[こんとく, kontoku] (adj-na,n) cordial; kind [Add to Longdo]
手厚い[てあつい, teatsui] (adj-i) courteous; cordial; warm [Add to Longdo]
親身[しんみ, shinmi] (n) (1) relation; relative; (adj-na) (2) kind; cordial [Add to Longdo]
親身になって[しんみになって, shinmininatte] (exp,adv) warmly; cordially; with tender care [Add to Longdo]
盛んな歓迎[さかんなかんげい, sakannakangei] (n) cordial reception [Add to Longdo]
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P) [Add to Longdo]
敦睦;惇睦[とんぼく, tonboku] (adj-na) (arch) cordial and friendly; affectionate [Add to Longdo]
内疎外親[ないそがいしん, naisogaishin] (exp) superficially cordial but actually uninterested [Add to Longdo]
莫逆[ばくぎゃく;ばくげき, bakugyaku ; bakugeki] (n) cordial relations [Add to Longdo]
友好関係[ゆうこうかんけい, yuukoukankei] (n) (establish) friendly (cordial) relations (with, between); (form) friendship (e.g. with a nation) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top