ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rain

R EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rain-, *rain*
Possible hiragana form: らいん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
rain check[เรน เชค] (n,, idiom, (สำนวน)) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
training[เทรนนิ่ง] (n) การฝึกอบรม
grainy(adj) หยาบ, (ภาพ)มัว, ที่เป็นเม็ดๆหยาบๆ
with a grain of salt(phrase) ด้วยความระมัดระวัง, ฟังหูไว้หู, เช่น You'd better take his words with a grain of salt. คุณควรจะฟังเขาด้วยความระมัดระวัง ฟังหูไว้หู มีที่มาจากในสมัยโบราณ เกลือเป็นส่วนผสมของยาแก้พิษ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของยาพิษที่เสพเข้าไปได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rain(n) ฝน, See also: น้ำฝน
rain(n) ฤดูฝน, See also: หน้าฝน
rain(vi) ฝนตก
rain(vi) ตกลงมาเหมือนฝนเท, See also: ไหลหลั่งราวกับฝน, ตกลงมาราวกับห่าฝน, Syn. bucket down
rainy(adj) ซึ่งมีฝนตก, See also: ซึ่งเปียกฝน
rain in(phrv) (ฝน) สาด, See also: ซึมเข้า, เทเข้า, ไหลเข้า
rainbow(n) รุ้ง, See also: รุ้งกินน้ำ, แถบสีหลายสีเรียงกัน, Syn. spectrum
rainbow(n) สีรุ้ง
rainbow(n) ความหวังที่เลื่อนลอย
rain off(phrv) เลื่อน, See also: ยกเลิก, Syn. snow off be rained off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rain(เรน) n. ฝน, น้ำฝน vi. ฝนตก, ตกลงมาคล้ายฝน. vt. ส่งลงมา, ทำให้ตกลงมาเป็นจำนวนมาก, ให้อย่างมากมาย, เสนอให้อย่างมากมาย, -Phr. (rain cats and dogs ฝนตกลงมาอย่างหนักหรือไม่ขาดสาย), See also: rains n. ฤดูฝน, หน้าฝน, การหลั่งไหลลงมาอย่างแรง
rain gagen. เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน, มาตรวัดน้ำฝน
rain gaugen. เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน, มาตรวัดน้ำฝน
rain showern. ฝนที่สาดลงมาเพียงชั่วครู่
rain-proof(เรน'พรูฟ) adj. กันฝน, ป้องกันฝน
rainbow(เรน'โบ) n. รุ้ง, สีรุ้ง, ระดับต่าง ๆ , ความเพ้อฝัน, สิ่งลึกลับ
raincoat(เรน'โคท) n. เสื้อฝน, เสื้อกันฝน
raindrop(เรน'ดรอพ) n. หยดน้ำฝน
rainfall(เรน'ฟอล) n. ฝนตก, ปริมาณน้ำฝนที่ตกลง
rainspout(-สเพาทฺ) n.ท่อน้ำฝน, ท่อระบายน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
rain(n) ฝน
rain(vi) โปรยปราย, ฝนตก
rainbow(n) สีรุ้ง, รุ้งกินน้ำ
raincloud(n) เมฆฝน
raincoat(n) เสื้อฝน, เสื้อกันฝน
raindrop(n) น้ำฝน, หยดฝน
rainfall(n) ปริมาณน้ำฝน
rainmaking(n) การทำฝนเทียม, การขอฝน
rains(n) หน้าฝน, ฤดูฝน, วสันต์ฤดู
rainstorm(n) พายุฝน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rain forest; evergreen rain forest; seasonal evergreen rain forest; tropical rain forestป่าดิบชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rain insuranceการประกันภัยฝน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rain shieldครอบกันฝน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rain wash; sheet erosion; sheet flood erosion; slope wash; surface wash; unconcentrated washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rainฝน หรือน้ำฝน หรือพิรุณ, Example: น้ำฟ้าในลักษณะของหยดน้ำซึ่งมีขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลางโตกว่า 0.5 ม.ม. (0.02 นิ้ว) แต่ถ้าฝนตกกระจายเป็นบริเวณกว้างขนาดของเม็ดฝน อาจมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.5 มม. [สิ่งแวดล้อม]
Rainฝน [อุตุนิยมวิทยา]
Rain and rainfallฝน [TU Subject Heading]
Rain Dropเม็ดฝน, Example: ดู Rain - ฝน [สิ่งแวดล้อม]
Rain dropเม็ดฝน [อุตุนิยมวิทยา]
Rain forest conservationการสงวนรักษาป่าเขตร้อน [TU Subject Heading]
Rain forest ecologyนิเวศวิทยาป่าเขตร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rain forest ecologyนิเวศวิทยาป่าเขตร้อน [TU Subject Heading]
Rain forest plantพืชในป่าเขตร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rain forestsป่าเขตร้อน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
raincheck(n) a raincheck means a chance to go another time. โอกาสหน้า
rainforest[เรนฟอร์เรส] (n) ป่าที่มีฝนตกชุกและมีไม้ยืนต้นจำนวนมากปกคลุมพื้นป่า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like rain it was.เหมือนฝนมันเป็น How I Won the War (1967)
-No. He made it rain inside the car.ไม่ ท่านทำให้ฝนตกภายในรถ Oh, God! (1977)
-Would you like it to rain a little harder?คุณอยากให้ฝนตกหนักมั้ย Oh, God! (1977)
Through rain and wind and weather Hell-bent for leatherผ่านพ้นฝนและลมและอากาศ ไม่เคยยอมแพ้ The Blues Brothers (1980)
in sickness and in health, in rain and sleet, in the best of times and the worst of times, ไม่ว่าในยามทุกข์หรือสุข ไม่ว่าฝนฟ้าเป็นอย่างไร ทั้งยามรุ่งโรจน์และเสื่อมสลาย เเละเรา... *batteries not included (1987)
Dear Guardian Spirit Let us stay until the rain stopsคุณพระจิโซ ขอหลบฝนที่นี่นะคะ My Neighbor Totoro (1988)
When it rains in the winter, we'll just say "The hell with going to work,"ตอนที่ฝนตกในฤดูหนาว เราจะไม่ไปทำงาน Of Mice and Men (1992)
You know that rain water's supposed to be the cleanest water there is?รู้ไหมว่าน้ำที่สะอาดที่สุดคือน้ำฝนที่ตกลงมา The Cement Garden (1993)
I summon the burning rain of death.ฉันจะเรียกฝนกรด แห่งความตาย. Hocus Pocus (1993)
- Burning rain of death.- ฝนกรดแห่งความตาย. Hocus Pocus (1993)
- Burning rain of death.- ฝนกรดแห่งความตาย. Hocus Pocus (1993)
The burning rain of death!ฝนกรด แห่งความตาย! Hocus Pocus (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rainA beautiful rainbow is spanning the sky.
rainA bicycle will rust if you leave it in the rain.
rainA boy was giving out newspapers in the rain.
rainAbsence of rain caused the plants to die.
rainA button has come off my raincoat.
rainAccording the TV, it will rain tomorrow.
rainAccording to the weather forecast, it will rain tomorrow.
rainAccording to the weather forecast, the rainy season will set in before long.
rainAccording to the weather forecast, the rainy season will set in next week.
rainAccording to the weather forecast, there'll be more rain on the way.
rainAcid rain in drinking water affects human health.
rainAcid rain is not a natural phenomenon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายฝน(n) rain, See also: rainfall, Syn. ฝน
รุ้ง(n) rainbow, Syn. รุ้งกินน้ำ, Example: หลังฝนตก พวกเด็กๆ จะรอมองดูรุ้งด้วยความตื่นเต้น, Count Unit: ตัว, Thai Definition: แสงที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเป็นแถบโค้งสีต่างๆ 7 สี คือ สีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง
ปริมาณน้ำฝน(n) rainfall, Example: ภาคอีสานมีปริมาณน้ำฝนมาก แต่ดินเป็นดินทรายจึงเก็บน้ำไม่อยู่, Count Unit: ลูกบาศก์เมตร, Thai Definition: ความมากน้อยของจำนวนน้ำฝน
กันฝน(adj) rainproof, Example: ทุกวันนี้ เราต้องนำร่มกันฝนติดตัวไปทุกวันเพราะฤดูกาลในบ้านเราปรวนแปรไป
เมฆฝน(n) nimbus, See also: rain cloud, Example: เมฆฝนตั้งเค้าครึ้มทึม และสายลมก็กรรโชกเข้ามาในห้องเป็นครั้งคราว, Thai Definition: เมฆลอยต่ำที่จะละลายตัวลงมาเป็นน้ำ
สายรุ้ง(n) rainbow, Syn. รุ้งกินน้ำ, รุ้ง, Example: สายหมอกค่อยๆ จางหายพร้อมๆ กับสายรุ้งเบื้องหน้า, Count Unit: สาย, Thai Definition: แสงที่ปรากฏบนท้องฟ้าเป็นแถบโค้งสีต่างๆ 7 สี
สายรุ้ง(n) rainbow paper, Syn. กระดาษสายรุ้ง, Example: ภายในงานถูกตกแต่งด้วยดอกไม้และสายรุ้ง, Count Unit: เส้น, Thai Definition: กระดาษสีต่างๆ ทำเป็นแถบเล็กยาว ใช้ขว้างแสดงความรื่นเริงหรือตกแต่งสถานที่
หยาดฝน(n) raindrop, Example: หยาดฝนจากชายคาหยดเยาะลงร่องน้ำหน้าบ้าน, Thai Definition: เม็ดฝน หรือน้ำค้างที่ไหลยืดหยดลง
ฝน(n) rain, Syn. พรรษา, วสันต์, วรุณ, พิรุณ, วรรษ, พรรษ, Example: คนโบราณมีความเชื่อว่าหากทำอะไรวิตถารหรือสัปดนแล้วฝนจะตก เช่น แห่นางแมว, Count Unit: เม็ด, ห่า, Thai Definition: น้ำที่ตกลงมาจากเมฆเป็นเม็ดๆ
ฝนชะช่อมะม่วง(n) rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence, Syn. ฝนชะลาน, Example: ฝนชะช่อมะม่วงจะตกในฤดูที่มะม่วงกำลังออกช่อ, Thai Definition: ฝนที่ตกเล็กน้อยประปรายในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นระยะที่มะม่วงออกช่อพอดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: easily trained
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained
อาชีวศึกษา[āchīwaseuksā] (n) EN: vocational education ; vocational training  FR: enseignement professionnel [ m ]
อาการเคล็ด[ākān khlet] (v) EN: be sprained  FR: se faire une entorse
อั้น[an] (v) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress  FR: restreindre ; limiter
อธิป[athip] (n) EN: king; monarch; sovereign  FR: souverain [ m ] ; roi [ m ]
อธิปไตย[athippatai = athipatai] (n) EN: sovereignty  FR: souveraineté [ f ]
อธิปไตยของประเทศ[athippatai khøng prathēt] (n, exp) FR: souveraineté nationale [ f ]
บาดาล[bādān] (adj) EN: underground ; subterranean ; groundwater  FR: souterrain
บังคับ[bangkhap] (v) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce  FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RAIN R EY1 N
RAINE R EY1 N
RAINS R EY1 N Z
RAINY R EY1 N IY0
RAINA R EY1 N AH0
RAINES R EY1 N Z
RAINER R EY1 N ER0
RAINED R EY1 N D
RAINEY R EY1 N IY0
RAINIE R EY1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rain (v) rˈɛɪn (r ei1 n)
rains (v) rˈɛɪnz (r ei1 n z)
rainy (j) rˈɛɪniː (r ei1 n ii)
rained (v) rˈɛɪnd (r ei1 n d)
rainbow (n) rˈɛɪnbou (r ei1 n b ou)
rainier (j) rˈɛɪnɪəʳr (r ei1 n i@ r)
raining (v) rˈɛɪnɪŋ (r ei1 n i ng)
Rainford (n) rˈɛɪnfəd (r ei1 n f @ d)
rainbows (n) rˈɛɪnbouz (r ei1 n b ou z)
raincoat (n) rˈɛɪnkout (r ei1 n k ou t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǔ, ㄩˇ, ] rain #1,891 [Add to Longdo]
下雨[xià yǔ, ㄒㄧㄚˋ ㄩˇ,  ] rainy #4,791 [Add to Longdo]
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, ] rainbow #8,692 [Add to Longdo]
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, ] rainbow #8,692 [Add to Longdo]
彩虹[cǎi hóng, ㄘㄞˇ ㄏㄨㄥˊ,  ] rainbow #8,800 [Add to Longdo]
降水[jiàng shuǐ, ㄐㄧㄤˋ ㄕㄨㄟˇ,  ] rain and snow; precipitation (meterology) #10,978 [Add to Longdo]
雨量[yǔ liàng, ㄩˇ ㄌㄧㄤˋ,  ] rainfall #20,154 [Add to Longdo]
暴风雨[bào fēng yǔ, ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄩˇ,    /   ] rainstorm; storm; tempest #20,726 [Add to Longdo]
雨季[yǔ jì, ㄩˇ ㄐㄧˋ,  ] rainy season #21,133 [Add to Longdo]
虹桥[Hóng qiáo, ㄏㄨㄥˊ ㄑㄧㄠˊ,   /  ] Rainbow bridge (name); district of Shanghai including the old Hongqiao airport #23,377 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
来年[らいねん, rainen] (n) ปีหน้า
来日[らいにち, rainichi] (vt) มาญี่ปุ่น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ライン川[らいんがわ, raingawa] TH: ชื่อเฉพาะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Trainer(n) |der, pl. Trainer| ผู้ฝึกอบรม, โค้ช

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regentanz { m }rain dance [Add to Longdo]
Regenwald { m }rain forest; rainforest [Add to Longdo]
Regenwolke { f }rain cloud [Add to Longdo]
Regen { m } | starker Regen | saurer Regen | wegen Regen nicht stattfindenrain | heavy rain | acid rain | to be rained out [ Am. ]; to be rained off [ Br. ] [Add to Longdo]
Regenecho { n }rain scatter [Add to Longdo]
Regenhaube { f }rain hood [Add to Longdo]
Regenmesser { m } | Regenmesser { pl }rain gauge; pluviometer | rain gauges; pluviometers [Add to Longdo]
Regenzone { f }rain belt [Add to Longdo]
Versprechen { n } für die Zukunftrain check [Add to Longdo]
Es goss in Strömen.Rain fell in sheets. [Add to Longdo]
Regenwachtel { f } [ ornith. ]Rain Quail [Add to Longdo]
Rainammer { f } [ ornith. ]Lark Sparrow [Add to Longdo]
Rainfords Grundel { f } (Amblygobius rainfordi) [ zool. ]court jester goby [Add to Longdo]
Spurrille { f }rain groove [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
aller en trainเดินทางด้วยรถไฟ, See also: aller
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
en train de (+ verbe)(phrase) กำลังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ เช่น Otto est en train de regarder une jolie fille. = อ๊อตโต้กำลังมองสาวสวยคนหนึ่งอยู่

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガイドライン[gaidorain] (n) guideline #158 [Add to Longdo]
大学(P);大學(oK)[だいがく, daigaku] (n) (1) (See 総合大学) post-secondary education institution, incl. university, college, etc.; (2) (abbr) (See 大学寮, 国学・こくがく・2) former central university of Kyoto (established under the ritsuryo system for the training of government administrators); (3) (See 四書) the Great Learning - one of the Four Books; (P) #195 [Add to Longdo]
土(P);地[つち(P);つし(地), tsuchi (P); tsushi ( chi )] (n) (1) earth; soil; dirt; (2) the earth (historically, esp. as opposed to the heavens); the ground; the land; (3) (See 鳥の子紙) low-quality torinoko-gami (containing mud); (4) (also written as 犯土, 椎, 槌) (See 陰陽道) (period of) refraining from construction in the direction of the god of the earth (in On'youdou); (P) #252 [Add to Longdo]
教育[きょういく, kyouiku] (n, adj-no, vs) training; education; (P) #283 [Add to Longdo]
トレーニング[tore-ningu] (n, vs) training; (P) #625 [Add to Longdo]
[はし, hashi] (n, adj-no) pons (pontes); pons Varolii; pontine; part of the brain stem (links the medulla oblongata and cerebellum with the midbrain) #675 [Add to Longdo]
[りょう, ryou] (n, pref) (1) both (e.g. both shoulders, etc.); (n) (2) ryo (obsolete unit of currency); (3) (See 斤) 41-42 g (one sixteenth of a kin); (4) (See 反・たん) 2 tan (measure of fabric size); (ctr) (5) counter for carriages (e.g. in a train) #694 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) system; organization; organisation; imperial command; laws; regulation; control; government; suppression; restraint; holding back; establishment; (P) #700 [Add to Longdo]
列車[れっしゃ, ressha] (n) train (ordinary); (P) #750 [Add to Longdo]
電車[でんしゃ, densha] (n) (electric) train; (P) #847 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
アメリカオンライン[あめりかおんらいん, amerikaonrain] America On Line (AOL) [Add to Longdo]
インライン[いんらいん, inrain] in-line (a-no) [Add to Longdo]
インライン画像[インラインがぞう, inrain gazou] inline graphic [Add to Longdo]
オフライン[おふらいん, ofurain] offline, off-line [Add to Longdo]
オフラインストレージ[おふらいんすとれーじ, ofurainsutore-ji] offline storage [Add to Longdo]
オンライン[おんらいん, onrain] online, on-line [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ライン川[らいんがわ, raingawa] der_Rhein [Add to Longdo]
来年[らいねん, rainen] kommendes_Jahr, naechstes_Jahr [Add to Longdo]
来日[らいにち, rainichi] nach_Japan_kommen [Add to Longdo]
[はん, han] RAIN, FELDRAIN, DAMM (ZWISCHEN DEN REISFELDERN) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top