Search result for

citizenships

(65 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -citizenships-, *citizenships*, citizenship
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา citizenships มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *citizenships*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
citizenship[N] ความเป็นพลเมือง
citizenship[N] สิทธิในความเป็นพลเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
citizenship(ซิท'ทิเซินชิพ) n. ฐานะประชากร,สัญชาติ,คุณธรรมของประชากร

English-Thai: Nontri Dictionary
citizenship(n) การเป็นพลเมือง,สิทธิของประชากร,สัญชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
birth, citizenship byการได้สัญชาติโดยการเกิดในดินแดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
citizenshipความเป็นพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
citizenshipความเป็นพลเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
citizenshipความเป็นพลเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
citizenship by birthการได้สัญชาติโดยการเกิดในดินแดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
citizenship, dualความเป็นพลเมืองสองประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dual citizenshipความเป็นพลเมืองสองประเทศ [ดู double nationality และ dual nationality ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Citizenship ; Nationalityสัญชาติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But he's nearly done with his citizenship program.แต่เขาเกือบจะได้สัญชาติแล้วนี่ครับ WarGames: The Dead Code (2008)
We're with the department of citizenship and immigration.เราเป็นหน่วยตรวจคนเข้าเมือง House Divided (2009)
Furthermore, rather than repenting for his crime, he blamed his friend and mocked Korean judicial system by insisting his US citizenship.แล้วแทนที่ เขาจะรู้สึกผิดต่ออาชญากรรมที่เขาก่อขึ้น เขากลับโทษเพื่อนของเขา และทำการลบหลู่กระบวนการยุติธรรมของเกาหลี The Case of Itaewon Homicide (2009)
Here at Browning-Orvis, we have a longstanding commitment to humanitarian causes because exemplary corporate citizenship is our highest calling.เรายืนหยัดเรื่องมนุษยธรรม มาอย่างยาวนาน เพราะบุคคลในบริษัทที่น่ายกย่องนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเรา RED (2010)
Hell of a way to earn your citizenship. Shit.ต้องทำอย่างไรกับพลเรือน ที่สถานนีตำรวจ Battle Los Angeles (2011)
Well then, I guess my only option is to lose my American citizenship for a while.งั้นหรอ, ดูเมื่อว่า ตัวเลือกเดียวที่ผมมี คือเสียสัญชาติอเมริกันไปสักพักละนะ Resident Evil: Damnation (2012)
And they had to lie about their citizenship to go to high school.และพวกเค้าต้องโกหกความเป็นพลเมือง เพื่อที่จะเรียนมัธยม The Spanish Teacher (2012)
I know you've petitioned for citizenship.ฉันรู้ว่าเธอยื่นคำร้อง ขอสิทธิความเป็นพลเมือง It's Called Improvising, Bitch! (2012)
I'm guessing your citizenship will be denied and your green card revoked.ฉันเดาว่า สิทธิความเป็นพลเมือง จะถูกปฏิเสธ และกรีนการ์ดก็จะถูกยกเลิก It's Called Improvising, Bitch! (2012)
How about this? Fake citizenship.วิธีการเกี่ยวกับเรื่องนี้? Elysium (2013)
Well, to expedite citizenship, that requires very special treatment.ในการขอสัญชาติ มันจะต้องดูแลเป็นพิเศษ American Hustle (2013)
I have members of Congress that are gonna come in right now and try to give the sheik citizenship, all right?ของโรงแรมพลาซ่า ส.ส.กำลังมา และมอบสัญชาติให้กับชีค American Hustle (2013)
Representative O'Connell was contacted by Carmine Polito to ask if he could obtain rapid citizenship through an act of Congress for one Sheik Abdul/ah, investor.ส.ส.โอคอนเนล รับการติดต่อจากคาร์ไมน์ เพื่อชักชวนเขาเข้ามา เพื่อให้สัญชาติ American Hustle (2013)
This citizenship situation.เรื่องการขอสัญชาติ American Hustle (2013)
- Citizenship?- พลเมือง? The Art of the Steal (2013)
- Citizenship...- พลเมือง ... The Art of the Steal (2013)
"screw it, I already got my citizenship.""ช่างแม่ง ยังไงฉันก็ได้ซิติเซ่นมาแล้ว" Hair of the Dog (2013)
Five years later, he was granted U.S. citizenship.ห้าปีหลังจากนั้น/Nเขาก็ได้เป็นพลเมืองอเมริกา The Survivor in the Soap (2013)
In the 1980s, Wade Burke won student citizenship awards, but in fact had significant, repeated brushes with the law that were covered up.ในยุค 1980 เล้ด เบิร์ก ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นของเมือง แต่ความจริงแล้วเขามีปัญหา กับกฎหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ถูกปิดบังเอาไว้ Pay It Forward (2013)
Attained U.S. citizenship two years later.ขอเป็นพลเมืองอเมริกัน อีกสองปีต่อมา Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
"Dear Ted, your Chase bank account "has been terminated due to a lack of citizenship."เรียนเท็ด บัญชีเงินฝากธนาคารเชส ถูกยกเลิกเพราะขาดสภาพพลเมือง" Ted 2 (2015)
Thank you for your citizenship.ขอบคุณสำหรับพลเมืองของคุณ Pilot (2015)
When he finally took the oath of citizenship, it was one of the proudest moments in his life.ตอนที่เขาปฏิญาณตนจะเป็นพลเมือง มันเป็นช่วงเวลาที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของเขาเลยค่ะ Blood and Fear (2015)
Your citizenship test is at the end of the month.สิ้นเดือนนี้นายต้องสอบเข้าเป็นพลเมืองนะ The Sisters Mills (2015)
I must say, she has made navigating the choppy briny of citizenship a far more bearable undertaking.ผมต้องบอกเลย เธอทำให้เส้นทาง การฝ่าฟันเพื่อเป็นพลเมือง ดูทรมานน้อยลงมาก The Sisters Mills (2015)
If you are referring to Miss Corinth, she is guiding me through the procurement of my citizenship.ถ้าหมายถึงคุณโครินธ์ เธอให้คำแนะนำผม ในขั้นตอน การขอสัญชาติ The Sisters Mills (2015)
None of these texts have anything to do with your citizenship.ที่คุยกันเนี่ย ไม่มีอะไรเกี่ยวกับขอสัญชาติเลย The Sisters Mills (2015)
Speaking of embroidery, isn't Hoop Dreams over there the one helping you with your citizenship application?พูดเรื่องการแต่งตัว แม่สาวกระโปรงสุ่มคนนั้น ไม่ใช่คนที่ช่วยนายเรื่องสัญชาติเหรอ Dead Men Tell No Tales (2015)
Citizenship will be taken away from all Jews and non-Aryans.พลเมืองยิวจะถูกเนรเทศออกไป คงอยู่แต่ชาว อารยัน The Great Dictator (1940)
The citizenship will be issued two years later.สถานะบุคคลจะออกให้อีกสองปีให้หลัง Innocent Steps (2005)
I'm gonna lose my citizenship because of this, you know.มากด้วย เข้าใจมั้ย? และนายรู้ ว่าการสนทนานี้ถูกบันทึก Mission: Impossible III (2006)
Did Anwar ever apply for U.S. Citizenship?อันวาร์เคยยื่นเรื่อง_BAR_ ขอเป็นพลเมืองสหรัฐรึเปล่า Rendition (2007)
So what time are we leaving for Gazzola's tomorrow?- Ich dachte an 9:00 Uhr, 9:30 Uhr. ~ How I Met Your Mother S05E05 ~ ~ Duel CitizenshipDuel Citizenship (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
citizenshipHe acquired American citizenship.
citizenshipHe will be admitted to American citizenship.
citizenshipThe traitor was deprived of his citizenship.
citizenshipUnder the reign of tyranny, innocent people were deprived of their citizenship.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัญชาติ[N] nationality, See also: citizenship, Syn. ชนชาติ, เชื้อสาย, Example: เมื่อวานนี้ตำรวจน้ำสามารถจับกุมโจรสลัดสัญชาติเวียดนามได้แล้วถึง 69 คนพร้อมด้วยเรือ 7ลำ, Thai definition: สถานะตามกฎหมายของบุคคลที่แสดงว่าเป็นพลเมืองหรือคนในบังคับของประเทศใดประเทศหนึ่ง, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัญชาติ[n.] (sanchāt) EN: nationality ; citizenship   FR: nationalité [f] ; citoyenneté [f]
สัญชาติไทย[n. exp.] (sanchāt thai) EN: Thai citizenship   FR: nationalité thaïlandaise [f] ; citoyenneté thaïlandaise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CITIZENSHIP    S IH1 T AH0 Z AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
citizenship    (n) (s i1 t i z @ n sh i p)
citizenships    (n) (s i1 t i z @ n sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nationalität {f}citizenship [Add to Longdo]
Staatsangehörigkeit {f}; Staatsbürgerschaft {f} | doppelte Staatsangehörigkeit {f}; doppelte Staatsbürgerschaft {f}citizenship | dual citizenship [Add to Longdo]
Verhalten in der Schulecitizenship [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
公民学校[こうみんがっこう, koumingakkou] (n) citizenship training school [Add to Longdo]
公民教育[こうみんきょういく, kouminkyouiku] (n) civic or citizenship education [Add to Longdo]
公民権[こうみんけん, kouminken] (n) civil rights; franchise; citizenship; (P) [Add to Longdo]
市民権[しみんけん, shiminken] (n) citizenship; civic rights; civil rights; (P) [Add to Longdo]
二重国籍者[にじゅうこくせきしゃ, nijuukokusekisha] (n) dual citizen; person having dual citizenship or nationality [Add to Longdo]
日本国籍[にほんこくせき, nihonkokuseki] (n) Japanese nationality; Japanese citizenship [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top