ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

circumscriptions

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circumscriptions-, *circumscriptions*, circumscription
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา circumscriptions มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *circumscriptions*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumscription(เซอคัมสคริพ'เชิน) n. การเขียนวงกลมรอบ,การจำกัดเขต,ขอบเขต,โครงร่าง,เส้นรอบวง,คำนิยาม,คำจำกัดความ,ลายริม, See also: circumscriptive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
circumscription(n) เส้นรอบวง,การจำกัดเขต,ขอบเขต,คำนิยาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความจำกัด[N] limitation, See also: restriction, circumscription, Syn. ข้อจำกัด, Example: ผู้ที่เข้าวัยชราไม่ควรเล่นฟุตบอลเพราะมีความจำกัดก็คือความเร็วและความอดทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความจำกัด[n.] (khwām jamkat) EN: limitation ; restriction ; circumscription   FR: limitation [f] ; restriction [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circumscription    (n) sˌɜːʴkəmskrˈɪpʃən (s @@2 k @ m s k r i1 p sh @ n)
circumscriptions    (n) sˌɜːʴkəmskrˈɪpʃənz (s @@2 k @ m s k r i1 p sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umschreibung {f}circumscription [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サーカムスクリプション[, sa-kamusukuripushon] (n) circumscription [Add to Longdo]
外接[がいせつ, gaisetsu] (n,vs) {geom} circumscription [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top