ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chronologer

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chronologer-, *chronologer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา chronologer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *chronologer*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chronologer(คระนอล'ละจิสทฺ,-เจอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chronologe {m}chronologer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chronologist \Chro*nol"o*gist\, Chronologer \Chro*nol"o*ger\, n.
   [Gr. ?.]
   A person who investigates dates of events and transactions;
   one skilled in chronology.
   [1913 Webster]
 
      That learned noise and dust of the chronologist is
      wholly to be avoided.          --Locke.
   [1913 Webster]
 
      THe most exact chronologers tell us that Christ was
      born in October, and not in December.  --John Knox.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chronologer \Chro*nol"o*ger\, n.
   Same as {Chronologist}.
   [1913 Webster] Chronologic

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top