ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

catch up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catch up-, *catch up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catch up(phrv) คว้า, See also: ฉก, ฉวย
catch up(phrv) เกี่ยวไว้กับ, See also: ผูกไว้กับ, แขวนไว้กับ
catch up(phrv) ตามทัน, See also: ไล่ทัน
catch up(phrv) ทำให้หมดหวัง, See also: ทำให้สิ้นหวัง, ทำให้ติดเเหง็กอยู่กับ
catch up(phrv) จับผิด, See also: แสดงให้เห็นว่าผิดจริง
catch up with(phrv) จับได้, Syn. find wrongdoer
catch up with(phrv) พบ
catch up with(phrv) พยายามที่จะเข้าใจ, See also: พยายามที่จะเรียนให้ทัน
catch up with(phrv) เริ่มเกิดปัญหา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Catch up when he's dead.ตามมาหลังจากจัดการมันแล้ว The Princess Bride (1987)
Give her to me. Catch up with us quickly.ส่งเธอมาให้ฉัน The Princess Bride (1987)
Come on, hustle! Catch up to them. There you go.ออกแรงกันหน่อย ตามให้ทัน อย่างนั้นแหละ Cool Runnings (1993)
And I hope you don't mind keeping' quiet while I catch up on my reading.และหวังว่านายจะอยู่เงียบ ๆ ระหว่างที่ฉันอ่านหนังสืออยู่ Cool Runnings (1993)
How about I'll catch up with you in the Ice Age?แล้วผมจะตามไปที่ยุคน้ำแข็งนะ The One with the Sonogram at the End (1994)
Scads to catch up on and such.มีรายงานต้องทำให้เสร็จ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Togusa, go catch up with Ishikawa.โทกุสะ, ไปกับอิชิกาว่า Ghost in the Shell (1995)
- Now let's catch up to that truck.- เอาล่ะ ตามรถบรรทุกให้ทัน Toy Story (1995)
I went up the high trail that same night and I asked Granma and Granpa, reckon I could get closer to the understanding as well, so I could catch up to you?ผมขึ้นไปที่ทางบานเขาในคืนเดียวกัน และถามปู่กับย่า คิดว่าผมสามารถเข้าใกล้ ความเข้าใจนั้นได้เหมือนกัน ดังนั้น ผมจะตามไปทันใช่ไหมครับ The Education of Little Tree (1997)
"But someday I will catch up to you."แต่ต้องมีวัน ที่ผมจะตามไปทัน The Education of Little Tree (1997)
What a lovely idea. I need to catch up on my gossip.ดิฉันกำลังคันปากอยากนินทาคนอยู่ Titanic (1997)
I'll catch up with you later tonight.ฉันจะอยู่กับนายคืนนี้ American History X (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
catch upBen is behind them, but he'll soon catch up with them.
catch upGo ahead. I'll catch up with you in ten minutes.
catch upGo on ahead; I'll catch up with you soon.
catch upHe had enough to do to catch up on his work.
catch upHe is working hard to catch up with the others.
catch upHe'll catch up with us in an hour.
catch upHe'll soon catch up with Tom.
catch upHe ran and ran, but could not catch up with his dog.
catch upHe ran so fast that I couldn't catch up with him.
catch upHe ran so fast that we couldn't catch up with him.
catch upHe ran to catch up to his brother.
catch upHe ran too fast for us to catch up with.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามทัน(v) catch up with, See also: overtake, keep up with, Example: เขาตามทันเพื่อนๆ ไปถึงสถานีรถพอดีก่อนที่รถจะออก, Thai Definition: ตามไปถึงพอดี
ทัน(v) catch up with, See also: overtake, keep abreast of, Syn. เท่า, เทียมถึง, เท่าเทียม, Example: นักข่าวต้องหาข่าวให้ทันต่อเหตุการณ์
ทัน(v) overtake, See also: catch up with, Syn. ตามทัน, ตามถึง, Example: นักกีฬาไทยทำคะแนนทันคู่ต่อสู้, Thai Definition: ตามไปถึง
ไล่ทัน(v) catch up (with), Example: นักกีฬาของเราประมาทเกินจนปล่อยให้นักกีฬาชาติอื่นไล่ทัน, Thai Definition: ตามไปจนทัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กวด[kūat] (v) EN: chase ; pursue ; run after ; catch up ; overtake  FR: traquer ; pourchasser ; poursuivre
ไล่ทัน[laithan] (v) EN: catch up (with)  FR: rattraper ; rejoindre
ล้ำหน้า[lamnā] (v) EN: get ahead of ; outstrip ; overtake ; catch up with and surpass
ไม่ทัน[mai than] (v) EN: miss ; not catch up (to/with) ; not be on time (for)  FR: manquer ; rater ; être en retard
ตามทัน[tāmthan] (v) EN: catch up with ; overtake ; keep up with ; keep pace  FR: rattraper ; rejoindre
ทัน[than] (v) EN: catch up with ; overtake ; keep abreast of  FR: rattraper ; rejoindre

Japanese-English: EDICT Dictionary
若く;如く;及く[しく, shiku] (v5k, vi) (1) (arch) to match; to equal; (2) to catch up with; to overtake #19,097 [Add to Longdo]
追いつき追い越せ[おいつきおいこせ, oitsukioikose] (exp) catch up with and overtake; pass after catching up with [Add to Longdo]
追いつく(P);追い付く(P);追い着く;追付く;追着く;おい付く[おいつく, oitsuku] (v5k, vi) to overtake; to catch up (with); (P) [Add to Longdo]
追っつく;追っ付く;追っ着く[おっつく, ottsuku] (v5k, vi) (See 追い付く) to overtake; to catch up (with) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 catch up
   v 1: reach the point where one should be after a delay; "I
      caught up on my homework"
   2: learn belatedly; find out about something after it happened;
     "I'm trying to catch up with the latest developments in
     molecular biology"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top