ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canonic

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canonic-, *canonic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canonic(adj) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ, Syn. canonical, accepted
canonic(adj) ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา, Syn. canonical
canonical(adj) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ, Syn. canonic, accepted
canonical(adj) ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา, Syn. canonic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canonic(คะนอน'นิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา, เป็นที่ยอมรับ, แท้จริง, เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonical(คะนอน'นิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา, เป็นที่ยอมรับ, แท้จริง, เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonicate(แคน'นิสท) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวินัยศาสนา

English-Thai: Nontri Dictionary
canonical(adj) เกี่ยวกับบัญญัติของพระ, ตามบัญญัติของวัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canonicalแบบบัญญัติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
canonical formรูปแบบบัญญัติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
canonical form of a matrixรูปแบบบัญญัติของเมทริกซ์ [ มีความหมายเหมือนกับ canonical matrix และ normal form of a matrix ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
canonical matrixเมทริกซ์แบบบัญญัติ [ มีความหมายเหมือนกับ canonical form of a matrix และ normal form of a matrix ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canonical correlation (Statistics)สหสัมพันธ์แคนอนิคอล (สถิติ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've broken the law, not to mention the ethical canon of our profession.คุณทำลายกฎ ไม่พูดถึง หลักจรรยาบรรณของอาชีพเรา Basic Instinct (1992)
Alright, we'd like to invite Mr.Diggory to light the canonเอาหละ ขอเชิญ มิสเตอร์ดิกกอรี่จุดปืนใหญ่ได้ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
You may begin at the sound of the canonเริ่มการแข่งขันหลังเสียงปืนใหญ่ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
On the sound of the canon....ฟังเสียงสัญญาณจากปืนใหญ่... ... Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Twenty-percent interest under church canon is usury.ดอกเบี้ยร้อยละ 20 ... ...ภายใต้กฎหมายของโบถ... ...ผิดกฎการให้ยืมเงิน An American Haunting (2005)
He charged a rate of interest that was just a little higher than church canon.เขาคิดอัตราดอกเบี้ย สูงกว่าที่โบถตั้งไว้นิดเดียวเอง An American Haunting (2005)
A year later, several extremists are tried, found guilty and executed while a memorial is built to canonize their victims.ปีต่อมา, บรรดานักเคลื่อนไหวถูกสอบสวน พบว่ามีความผิดและถูกประหาร... ...ขณะที่อนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้น เพื่อระลึกถึงเหยื่อในเหตุการณ์ V for Vendetta (2005)
- But maybe they'll canonize me for being so selfless.- แต่เขาอาจจะยกย่องว่าฉันเป็นคนดี ไม่เห็นแก่ตัวก็ได้ Juno (2007)
That pope benedict canonized him when he did.ที่pope benedictได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเขาเป็นนักบุญ New Haven Can Wait (2008)
That George Winston song. Pachelbel Canon?เพลงของจอร์จ วินสตัน 'แคนนอน' ของ พาเชลเบล? My Sassy Girl (2008)
All canons, fire! Fire!ปืนใหญ่ทุกกระบอกยิง ยิงเข้าไป Storm Over Ryloth (2009)
The Catholic church thanks Camerlengo for his selfless act and demands his immediate canonization.ฉันมีโอกาสมาก คืนนี้เพื่อลบ. พฤษภาคมอยู่เท่านั้น เนื่องจากคุณไม่มีอาวุธ, Angels & Demons (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
canonic
canonico
canonical

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canonical

WordNet (3.0)
canonic(adj) appearing in a biblical canon, Syn. canonical
canonic(adj) of or relating to or required by canon law, Syn. canonical
canonic(adj) conforming to orthodox or recognized rules; - Sinclair Lewis, Syn. sanctioned, canonical
canonically(adv) in a canonical manner
basic(adj) reduced to the simplest and most significant form possible without loss of generality, Syn. canonical, canonic

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
canonical

{ } a. [ L. canonicus, LL. canonicalis, fr. L. canon: cf. F. canonique. See canon. ] Of or pertaining to a canon; established by, or according to, a canon or canons. “The oath of canonical obedience.” Hallam. [ 1913 Webster ]

2. Appearing in a Biblical canon; as, a canonical book of the Christian New Testament. [ PJC ]

3. Accepted as authoritative; recognized. [ PJC ]

4. (Math.) In its standard form, usually also the simplest form; -- of an equation or coordinate. [ PJC ]

5. (Linguistics) Reduced to the simplest and most significant form possible without loss of generality; as, a canonical syllable pattern. Opposite of nonstandard.
Syn. -- standard. [ WordNet 1.5 ]

6. Pertaining to or resembling a musical canon. [ PJC ]


Canonical books, or
Canonical Scriptures
, those books which are declared by the canons of the church to be of divine inspiration; -- called collectively the canon. The Roman Catholic Church holds as canonical several books which Protestants reject as apocryphal. --
Canonical epistles, an appellation given to the epistles called also general or catholic. See Catholic epistles, under Canholic. --
Canonical form (Math.), the simples or most symmetrical form to which all functions of the same class can be reduced without lose of generality. --
Canonical hours, certain stated times of the day, fixed by ecclesiastical laws, and appropriated to the offices of prayer and devotion; also, certain portions of the Breviary, to be used at stated hours of the day. In England, this name is also given to the hours from 8 a. m. to 3 p. m. (formerly 8 a. m. to 12 m.) before and after which marriage can not be legally performed in any parish church. --
Canonical letters, letters of several kinds, formerly given by a bishop to traveling clergymen or laymen, to show that they were entitled to receive the communion, and to distinguish them from heretics. --
Canonical life, the method or rule of living prescribed by the ancient clergy who lived in community; a course of living prescribed for the clergy, less rigid than the monastic, and more restrained that the secular. --
Canonical obedience, submission to the canons of a church, especially the submission of the inferior clergy to their bishops, and of other religious orders to their superiors. --
Canonical punishments, such as the church may inflict, as excommunication, degradation, penance, etc. --
Canonical sins (Anc. Church.), those for which capital punishment or public penance decreed by the canon was inflicted, as idolatry, murder, adultery, heresy.
[ 1913 Webster ]

Variants: canonic
Canonically

adv. In a canonical manner; according to the canons. [ 1913 Webster ]

Canonicalness

n. The quality of being canonical; canonicity. Bp. Burnet. [ 1913 Webster ]

Canonicals

n. pl. The dress prescribed by canon{ 2 } to be worn by a clergyman when officiating. Sometimes, any distinctive professional dress. [ 1913 Webster ]


Full canonicals, the complete costume of an officiating clergyman or ecclesiastic.

Canonicate

n. [ LL. canonucatus canonical: cf. F. canonicat. ] The office of a canon; a canonry. [ 1913 Webster ]

Canonicity

n. [ Cf. F. canonicité. ] The state or quality of being canonical; agreement with the canon. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
典籍[diǎn jí, ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧˊ,  ] canonical text [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] (n) (obs) { comp } (See 正準形式) canonical format [Add to Longdo]
正準形式[せいじゅんけいしき, seijunkeishiki] (n) { comp } canonical format [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] canonical format [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top