ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calmest

K AA1 M AH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calmest-, *calmest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's the calmest little thing in the world.มันใจเย็นที่สุดในโลกแล้ว Remains to Be Seen (2009)
The quietest and calmest of all the chickens.ไก่ที่เงียบที่สุดและสงบที่สุด ในบรรดาไก่ทั้งหมด Last Temptation (2011)
That's the calmest desiccating vampire I've ever seen.นั่นเป็นแวมไพร์ที่ เยือกเย็นที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบมา The Originals (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CALMEST K AA1 M AH0 S T
CALMEST K AA1 L M AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calmest (j) kˈaːmɪst (k aa1 m i s t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calm \Calm\ (k[aum]m), a. [Compar. {Calmer} (-[~e]r); superl.
   {Calmest} (-[e^]st)]
   1. Not stormy; without motion, as of winds or waves; still;
    quiet; serene; undisturbed. "Calm was the day." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Now all is calm, and fresh, and still. --Bryant.
    [1913 Webster]
 
   2. Undisturbed by passion or emotion; not agitated or
    excited; tranquil; quiet in act or speech. "Calm and
    sinless peace." --Milton. "With calm attention." --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Such calm old age as conscience pure
       And self-commanding hearts ensure.  --Keble.
 
   Syn: Still; quiet; undisturbed; tranquil; peaceful; serene;
     composed; unruffled; sedate; collected; placid.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top