ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calcareous

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calcareous-, *calcareous*, calcareou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calcareousadj. ประกอบด้วยแคลเซี่ยมคาร์บอเนต,คล้ายหินปูน, See also: calcareousness n. ดู calcareous, calcariousness n. ดู calcareous

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calcareousมีหินปูน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
calcareous-เนื้อปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcareous algaeสาหร่ายเนื้อปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcareous oozeเลนเนื้อปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcareous tufaทูฟาเนื้อปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calcareous Soilดินเนื้อปูน, ดินด่างจัด, Example: ดินซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนตและ หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนตอิสระมากพอ ที่จะสังเกตเห็นปฏิกิริยากับกรดเกลือ 0.1 โมลาร์ เป็นฟองฟู่ ดินเหล่านี้จะพบแคลเซียมคาร์บอเนตเทียบเท่า 10-200 กรัมต่อกิโลกรัมของดิน [สิ่งแวดล้อม]

Japanese-English: EDICT Dictionary
石灰海綿[せっかいかいめん, sekkaikaimen] (n) calcareous sponge (any sponge of class Calcarea) [Add to Longdo]
石灰質[せっかいしつ, sekkaishitsu] (adj-no) calcareous; chalky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calcareous \Cal*ca"re*ous\, a. [L. calcarius pertaining to lime.
   See {Calx}.]
   Partaking of the nature of calcite or calcium carbonate;
   consisting of, or containing, calcium carbonate or carbonate
   of lime.
   [1913 Webster]
 
   {Calcareous spar}. See as {Calcite}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calcareous
   adj 1: composed of or containing or resembling calcium carbonate
       or calcite or chalk [syn: {calcareous}, {chalky}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top