ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bustles

   
93 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bustles-, *bustles*, bustle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bustles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bustles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bustle[VI] กระวีกระวาด, See also: กุลีกุจอ, วุ่นวาย, พลุกพล่าน, จอแจ, Syn. hasten
bustling[ADJ] อึกทึกครึกโครม
bustle up[PHRV] กุลีกุจอ, See also: รีบกระวีกระวาด, เร่งรีบ, Syn. buck up, hurry up
bustle about[PHRV] ทำนู่นทำนี่ตลอด, See also: ย้ายไปย้ายมาตลอด, วุ่นวายไม่หยุด
bustle around[PHRV] ทำนู่นทำนี่ตลอด, See also: ย้ายไปย้ายมาตลอด, วุ่นวายไม่หยุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bustle(บัส'เซิล) vi.,n. (การ) กระวีกระวาด,กุลีกุจอ,เต็มไปด้วย,ที่ถ่างกระโป่งบาน,การบาน

English-Thai: Nontri Dictionary
bustle(n) การวิ่งเต้น,การเป็นธุระให้,ความกระวีกระวาด,ความวุ่นวาย
bustle(vi,vt) วิ่งเต้น,กระวีกระวาด,กุลีกุจอ,วุ่นวาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We must strike in the hustle and the bustle beforehand.พวกเราต้องรีบอย่างด่วนๆเลย The Princess Bride (1987)
My hometown must be bustling with squid and shrimp fishing nowตอนนี้ที่บ้านฉัน คงถึงฤดูจับกุ้งกับปลาหมึกแล้ว Failan (2001)
What's the bustle?เกิดอะไรขึ้นเหรอ Voice (2005)
To be up here, away from the bustle,จึงทรงหลีกหนีจากความวุ่นวาย และมาอยู่ที่นี่ The King and the Clown (2005)
Point taken. Now, hustle your bustles.เอาหล่ะ จับปลายไว้่ให้แน่น The Simpsons Movie (2007)
Robustly.แบบดังขนาดนี้ Me and My Town (2008)
We like to get away from the hustle and bustle.We like to get away from the hustle and bustle. Did You Hear About the Morgans? (2009)
I gotta say, I miss the bustle of a parish.ต้องยอมรับว่าผมคิดถึงโบสถ์ใหญ่ที่นั่นมาก The End of the World as We Knew It (2011)
I like noise and bustle and lots of people.ฉันชอบเสียงและความพลุกพล่าน เต็มไปด้วยผู้คน Watch While I Revise the World (2011)
And you must respond robustly.ท่านจะต้องตอบโต้อย่างจริงจัง Lancelot du Lac (2011)
To get away from the hustle and bustle of your life in the US of A.หาทางหลีกหนีจากชีวิต ที่สับสนวุ่นวายในอเมริกา The Boy (2016)
The city's bustle cannot destroyThe city's bustle cannot destroy The dreams of a girl and boy Don't Bother to Knock (1952)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bustlBustle up, you boy!
bustlEveryone was bustling about.
bustlLiving in the noise and bustle of a large city, we sometimes feel like going into the country.
bustlOnly my seat is cut off from that bustle.
bustlPeople are bustling about.
bustlShe is bustling about in the kitchen.
bustlStudents bustled about all the night.
bustlThe sleepy town has been transformed into a bustling city.
bustlThe street was bustling with shoppers.
bustlThe waitress bustled about serving the customers.
bustlTokyo is bustling with life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระวีกระวาด[V] hurry, See also: make haste, bustle, Thai definition: รีบเร่งอย่างไม่นอนใจ
วิ่งรอก[V] be on the run, See also: bustle about, Example: ในทางปฏิบัติแล้ว นางแบบชุดว่ายน้ำจะไม่วิ่งรอกมากเพราะเป็นมารยาทและป้องกันการเฟ้อ, Thai definition: อาการที่นักร้องหรือนักแสดงเป็นต้นไปแสดงตามที่ต่างๆ หลายแห่งในวันเดียวกันหรือคืนเดียวกันให้ทันกำหนดเวลา
คึกคัก[V] bustle, See also: fuss, be busy, be vivid, be bustling, flurry, Syn. พลุกพล่าน, Ant. หงอย, ซบเซา, Example: ตลาดเชียงใหม่คึกคักไปด้วยขบวนคาราวานม้าลาต่างๆ ของพ่อค้าฮ่อ, Thai definition: ลักษณะที่มีผู้คนพลุกพล่านเข้าๆ ออกๆ มากกว่าปกติ
กระวีกระวาด[V] hurry, See also: bustle, hustle, hasten, Syn. รีบเร่ง, รีบ, เร่ง, Ant. เฉื่อยชา, อืดอาด, Example: แม่ค้ากระวีกระวาดแต่เช้าเพื่อจะไปให้ทันรถไฟ
กระวูดกระวาด[ADV] hurriedly, See also: hecticly, bustlingly, Syn. กระวีกระวาด, Ant. เฉื่อยชา, อืดอาด, Example: เขาเดินกระวูดกระวาดออกไปอย่างเร่งรีบ
ความคึกคัก[N] liveliness, See also: vitality, activeness, animation, bustle, briskness, vivacity, Syn. ความมีชีวิตชีวา, ความสนุกสนาน, Example: งานคอนเสิร์ตสร้างความคึกคักให้แก่งานมาก
หัวหมุน[V] be busy, See also: spin, be bustling about, be confused, Syn. วุ่นวาย, ยุ่ง, Example: ผู้จัดการกำลังหัวหมุนอยู่กับงานชิ้นใหม่, Thai definition: มีธุระที่จะทำมากมายจนทำให้งงหรือสับสน
จอแจ[ADV] bustling, See also: crowded, noisy, Syn. ชุลมุน, คับคั่ง, วุ่นวาย, Ant. สงบ, เงียบ, สงบเงียบ, Example: ยาชิดูเงอะงะต่อสภาพในตัวเมืองอันพลุกพล่านจอแจ, Thai definition: ซึ่งมีผู้คนคับคั่งและมีเสียงเซ็งแซ่
จอแจ[V] be bustling, See also: be busy, be congested, be crowded, be noisy, Syn. ชุลมุน, คับคั่ง, วุ่นวาย, Ant. สงบ, เงียบ, สงบเงียบ, Example: ถนนกำลังจอแจไปด้วยยวดยานพาหนะ, Thai definition: มีผู้คนคับคั่งและมีเสียงเซ็งแซ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวหมุน[v.] (hūamun) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused   
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: bustle ; fuss ; be busy ; be vivid ; be bustling ; flurry   
ว้าวุ่น[v.] (wāwun) EN: be in a whirl ; bustle ; be hustled ; be busy   FR: s'affairer

CMU English Pronouncing Dictionary
BUSTLE    B AH1 S AH0 L
BUSTLING    B AH1 S AH0 L IH0 NG
BUSTLING    B AH1 S L IH0 NG
ROBUSTLY    R OW2 B AH1 S T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bustle    (v) bˈʌsl (b uh1 s l)
bustled    (v) bˈʌsld (b uh1 s l d)
bustles    (v) bˈʌslz (b uh1 s l z)
bustling    (v) bˈʌslɪŋ (b uh1 s l i ng)
robustly    (a) rˈoubˈʌstliː (r ou1 b uh1 s t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热闹[rè nao, ㄖㄜˋ ㄋㄠ˙, / ] bustling with noise and excitement; lively, #4,520 [Add to Longdo]
忙碌[máng lù, ㄇㄤˊ ㄌㄨˋ, ] busy; bustling, #5,228 [Add to Longdo]
繁华[fán huá, ㄈㄢˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] flourishing; bustling, #7,610 [Add to Longdo]
繁忙[fán máng, ㄈㄢˊ ㄇㄤˊ, ] busy; bustling, #10,215 [Add to Longdo]
看热闹[kàn rè nao, ㄎㄢˋ ㄖㄜˋ ㄋㄠ˙, / ] to enjoy watching a bustling scene; to go where the crowds are (for excitement, or out of curiosity), #21,055 [Add to Longdo]
[cáo, ㄘㄠˊ, ] bustling; tumultuous; noisy, #21,655 [Add to Longdo]
熙熙攘攘[xī xī rǎng rǎng, ㄒㄧ ㄒㄧ ㄖㄤˇ ㄖㄤˇ, ] bustling, #30,311 [Add to Longdo]
奔忙[bēn máng, ㄅㄣ ㄇㄤˊ, ] be busy rushing about; bustle about, #41,601 [Add to Longdo]
东奔西跑[dōng bēn xī pǎo, ㄉㄨㄥ ㄅㄣ ㄒㄧ ㄆㄠˇ, 西 / 西] to run this way and that (成语 saw); to rush about busily; to bustle about, #60,551 [Add to Longdo]
东奔西走[dōng bēn xī zǒu, ㄉㄨㄥ ㄅㄣ ㄒㄧ ㄗㄡˇ, 西 / 西] to run this way and that (成语 saw); to rush about busily; to bustle about, #66,453 [Add to Longdo]
熙熙壤壤[xī xī rǎng rǎng, ㄒㄧ ㄒㄧ ㄖㄤˇ ㄖㄤˇ, ] variant of 熙熙攘攘, bustling [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betrieb {m}; reges Treiben; geschäftiges Treibenbustle [Add to Longdo]
belebt; emsig; rege; geschäftig; rührig {adj}bustling [Add to Longdo]
hin und her eilen; hin und her sausen; hasten | hin und her eilend; hin und her sausend; hastend | hin und her geeilt; hin und her gesaust; gehastetto bustle about | bustling | bustled [Add to Longdo]
hinauseilen; herauseilento bustle out [Add to Longdo]
hineineilen; hereineilento bustle in [Add to Longdo]
kräftig {adv}robustly [Add to Longdo]
robust {adv}robustly [Add to Longdo]
sich tummelnto bustle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やっさもっさ[, yassamossa] (n,vs,adv-to) (on-mim) hurly-burly; helter-skelter; hustle and bustle; turmoil [Add to Longdo]
わらわら;ワラワラ[, warawara ; warawara] (adv) (on-mim) bustling; shuffling; squirming; creepy crawly [Add to Longdo]
バストライン[, basutorain] (n) bustline [Add to Longdo]
駆けずり回る[かけずりまわる, kakezurimawaru] (v5r,vi) to run around; to bustle about; to busy oneself [Add to Longdo]
駆け回る(P);駆回る;駆けまわる[かけまわる, kakemawaru] (v5r,vi) to run around; to bustle about; (P) [Add to Longdo]
喧騒;喧噪;諠譟[けんそう, kensou] (n,adj-na) tumult; great noise; clatter; hustle and bustle [Add to Longdo]
腰当て[こしあて, koshiate] (n) bustle [Add to Longdo]
雑踏(P);雑沓;雑鬧[ざっとう, zattou] (n,vs) congestion; traffic jam; throng; hustle and bustle; (P) [Add to Longdo]
取り込み(P);取込み[とりこみ, torikomi] (n) (1) taking in; capturing; (2) confusion; bustle; (P) [Add to Longdo]
取り込み事[とりこみごと, torikomigoto] (n) confusion; bustle [Add to Longdo]
倉皇;蒼惶[そうこう, soukou] (adj-na,n) hurry; bustle [Add to Longdo]
大騒動[おおそうどう;だいそうどう, oosoudou ; daisoudou] (n,vs) great tumult; great strife; big loud bang; bustle; dirdum; hell broken loose; hell let loose; mighty whirl; tempest; whoopla [Add to Longdo]
天手古舞(ateji);天手古舞い(ateji);てんてこ舞い;てんてこ舞[てんてこまい, tentekomai] (n,vs) whirl of busyness; humming with activity; bustling activity [Add to Longdo]
賑やか[にぎやか, nigiyaka] (adj-na) bustling; busy; (P) [Add to Longdo]
賑わい[にぎわい, nigiwai] (n) prosperity; bustle; activity; crowd; turnout [Add to Longdo]
繁華[はんか, hanka] (adj-na,n) bustle; prosperity [Add to Longdo]
繁華街[はんかがい, hankagai] (n) business district; shopping district; bustling street; shopping centre; shopping center; downtown; (P) [Add to Longdo]
飛び回る;飛回る;跳び回る;跳回る[とびまわる, tobimawaru] (v5r,vi) to fly about; to skip about; to bustle about [Add to Longdo]
目まぐるしい[めまぐるしい, memagurushii] (adj-i) hectic; bewildering; bustling; dizzy [Add to Longdo]
眩めく;転めく;眩く(io)[くるめく, kurumeku] (v5k,vi) (1) (arch) to spin; to revolve; to twirl; (2) to be dizzy; to feel faint; (3) to bustle about [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top