Search result for

burros

(106 entries)
(0.0481 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burros-, *burros*, burro
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา burros มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *burros*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burro[N] ลาตัวเล็ก
burrow[VT] ทำให้เป็นรูหรือโพรง, See also: มุด, หลบ, ซ่อน, ซุก, แอบ, Syn. dig
burrow[N] รู, Syn. tunnel, hole

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burro(เบอ'โร) n. ลาเล็ก,ลา
burrow(เบอ'โร) {burrowed,burrowing,burrows} n. โพรง -v. เจาะรู,เจาะโพรง

English-Thai: Nontri Dictionary
burrow(n) หลุม,โพรง,รู
burrow(vt) ขุดหลุม,ขุดโพรง,เจาะรู,หลบ,ซ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
burrowรูชอนไช [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
burrow porosityรูชอนไชพรุน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burrowing พวกขุดรูหรือฝังตัว
สิ่งมีชีวิตหน้าดินที่ดำรงชีวิตโดยการฝังตัว หรือขุดรูอยู่ตามพื้น ท้องน้ำสภาพต่างๆ เช่น พื้นทราย หรือพื้นโคลน เช่น ปูก้ามดาบ ปูลม [สิ่งแวดล้อม]
Burrowร่องลึก,เป็นโพรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The burrows where they hid and ate in furtive fear and where sleep itself presented a threat.หลุมหลบภัยที่ใช้ซ่อนตัว และกล้ำกลืนอาหารด้วยความกลัว แม้แต่การนอน ก็ยังเป็นภัยในตัวของมัน Night and Fog (1956)
Month after month they burrow, bury, hide, kill.เป็นเวลาหลายเดือนกับการ ขุด ฝัง ซ่อน และฆ่า Night and Fog (1956)
You work like a burro.เธอต้องทำงานอย่างกับวัวควาย. Cinema Paradiso (1988)
[ Radio Announcer ] i EI burro![วิทยุประกาศ] ไอ EI ลา! Pulp Fiction (1994)
Large, burrowing, African mammal that feeds on ants and termites.ตัวใหญ่, อยู่ในรู, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแอฟริกา กินมดกับปลวกเป็นอาหาร The Education of Little Tree (1997)
News agencies in Paris and Madrid speak of strange burrowing machines rising from the ground, robbing entire communities of their coal and oil reserves.ทางแหล่งข่าวจากปารีสและแมดริด เปิดเผยว่ามันเป็นเครื่องจักรรูปร่างประหลาด ที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน เข้ามาทำการยึดครอง แหล่งถ่านหินและน้ำมันสำรอง Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Why do you want to see Burrows so bad, anyhow?ทำไมนายถึงอยากเจอเบอโรส์มากนักวะ? Allen (2005)
Are you the Tim Giles that represented Lincoln Burrows?คุณคือ ทิม ไจลส์ ที่เป็นตัวแทนของ ลินคอล์น เบอโรส์ รึเปล่า? Allen (2005)
It's come to our attention that you made a FOIL request a couple of days ago, on the Burrows case.พวกเพิ่งรู้ว่าคุณยื่นคำร้องขอดูข้อมูล เมื่อไม่กี่วันก่อน ในคดีของเบอโรส์ Allen (2005)
It's for one of Burrows' old girlfriends, man.เอาไปให้แฟนเก่าของเบอโรส์น่ะเพื่อน Allen (2005)
We've been informed that you obtained a copy of the surveillance tape entered as evidence in the Lincoln Burrows trial.เราได้รับแจ้งว่า คุณได้รับเทปสำเนาการตรวจตรา หลักฐานการพยายามฆ่า ของ ลินค์คอน เบอร์โรว์ Cell Test (2005)
I'm looking for someone, guy named Lincoln Burrows.ฉันตามหาคน เขาชื่อ ลินคอล์น เบอร์โรว์ Cute Poison (2005)
Why do you wanna see Burrows so bad anyhow?ทำไมอยากเจอเขาล่ะ ? Cute Poison (2005)
Unless there's new information you can provide for us, we've already reviewed Mr. Burrows's case thoroughly.ถ้าคุณไม่มีข้อมูลใหม่มาให้เรา เราคงทำอะไรไม่ได้ เราตรวจคดีนี้อย่างรอบคอบแล้ว Cute Poison (2005)
Yeah, I wanted to ask you some questions about the Lincoln Burrows case.ค่ะ ฉันอยากถามคุณเกี่ยวกับคดีของ ลินคอล์น เบอโรว์ ซักหน่อย Cute Poison (2005)
Dispatch called in with a tip that Burrows was seen running from the garage where they found Terrence Steadman.มีคนแจ้งมาว่า เห็นเบอโรว์ วิ่งออกมาจาก ลานจอดรถ ที่สเตดแมนถูกยิงตาย Cute Poison (2005)
So, we went over to Burrows's place.เราจึงรีบไปที่บ้านของเบอโรว์ Cute Poison (2005)
I'm looking for someone, guy named Lincoln Burrows.ฉันหาคนๆหนึ่งอยู่ เขาชื่อ ลินคอร์น เบอร์โรว์ English, Fitz or Percy (2005)
Why you want to see Burrows so bad, anyhow?ทำไมคุณถึงอยากพบเขา มีเหตุผลอะไร English, Fitz or Percy (2005)
Sure thing, Burrows.ไปหยิบมาซิ เบอร์โรว์ English, Fitz or Percy (2005)
Lincoln Burrows-- he's being executed in three weeks.ลินคอร์น เบอร์โรว์ เขากำลังจะถูกประหารในอีก 3 อาทิตย์ English, Fitz or Percy (2005)
State's requiring a physical for Lincoln Burrows.ของรัฐต้องกายสำหรับลินคอล์น Burrows. English, Fitz or Percy (2005)
- Burrows and Scofield.เบอร์โรว์ กับ สกอฟิลด์ English, Fitz or Percy (2005)
Burrows.เบอร์โรว์ English, Fitz or Percy (2005)
Take the only thing Burrows has left: time.เอาสิ่งเดียวที่เหลือจากเขา : เวลา English, Fitz or Percy (2005)
I'm looking for someone. A guy named Lincoln Burrows.ฉันหาคนอยู่ ชื่อลินคอล์น เบอโรวส์ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Why you want to see Burrows so bad anyhow?ทำไมถึงอยากเจอเบอโรวส์นัก Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Take the only thing Burrows has left.กำจัดสิ่งเดียวที่เบอโรวส์มีเหลืออยู่ไปซะ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Burrows is as good as dead.เบอโรวส์ได้ตายแน่ครับ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Whoever tipped off the cops about Lincoln Burrows called from this number.คนที่แจ้งตำรวจเรื่องลินคอล์น เบอโรวส์ โทรมาจากหมายเลขนี้ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Is Lincoln Burrows really worth it?ลินคอล์น เบอโรวส์มีค่ามากขนาดนั้นเลยเหรอ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Guy named Lincoln Burrows.คนชื่อ ลินคอล์น เบอโรส์ Pilot (2005)
Why you wanna see Burrows so bad anyhow?ทำไมอยากเจอไอ้เบอโรส์มากนักวะ? Pilot (2005)
We're all clear on the Burrows execution.เราจัดการเรื่องการประหารเบอร์โรว์เรียบร้อยแล้ว Pilot (2005)
Burrows, roll it up. Happy hour's over.เบอโรส์ ไปได้แล้ว หมดเวลาสนุกแล้วเพื่อน Pilot (2005)
What is it about the Burrows situation that I can help you with?มีอะไรเกี่ยวกับคดีเบอโรส์ที่ให้พ่อช่วยได้รึ? Pilot (2005)
I'm looking for someone, guy named Lincoln Burrows.ฉันกำลังหาคนคนนึงอยู่, เขาชื่อ ลินคอน เบอร์โรว Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Why you want to see Burrows so bad, anyhow?ทำไมนายถึงอยากเจอเบอร์โรว์ขนาดนั้น Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
- Burrows and Scofield. - Michael Scofield?เบอร์โรว์ กับ สกอฟิลว์ ไมเคิล สกอฟิลว์? Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Take the only thing Burrows has left.กำจัดสิ่งเดียวที่เบอโรวส์มันมีเหลืออยู่ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Burrows is as good as dead.เบอโรวส์ได้ตายแน่ๆ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
You never told me Lincoln Burrows is your brother.ไม่เห็นบอกฉันเลยว่าเบอโรวส์คือพี่ชายคุณ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Burrows is as good as dead.เบอร์โรว์ก็เหมือนตายไปแล้ว Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
And so, in the end, the little burro reached his mommy.และแล้ว ลาน้อยก็ได้อยู่กับแม่ของเขา Ice Age: The Meltdown (2006)
Why does the burro go home?ทำไมลาน้อยต้องกลับบ้าน? Ice Age: The Meltdown (2006)
He should go with the girl burro. That's a better love story.เขาควรไปกับลาสาวๆ นะ นั่นเป็นเรื่องรักที่ดีเลย Ice Age: The Meltdown (2006)
OK, well, when you tell your burro story, that's what he'll do.โอเค เอาล่ะ เมื่อเธอเล่าเรื่อง ลาน้อยของเธอ นั่นจะเป็นสิ่งที่เขาจะทำ Ice Age: The Meltdown (2006)
Burro is a demeaning name. Technically, it's called a wild ass.ลาน้อย เป็นชื่อที่ไม่เหมาะนะ จริงๆ แล้ว น่าจะเรียก เจ้าก้นใหญ่ มากกว่า Ice Age: The Meltdown (2006)
See, that's why I called it a burro.เห็นไหมล่ะว่าทำไมฉันถึงเรียกว่า ลาน้อย Ice Age: The Meltdown (2006)
Could the burro have a grazing problem?ลาน้อย มีปัญหาเรื่องเล็มหญ้าไหม? Ice Age: The Meltdown (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุ้ยหา[V] dig, See also: delve, burrow, hollow out, Example: หมาจรจัดชอบมาคุ้ยหาเศษขยะที่ถังหน้าบ้านจนเลอะเทอะไปหมด, Thai definition: ใช้มือ เท้า หรือสิ่งอื่นตะกุยขึ้นมา
มุด[V] duck, See also: burrow, go through, dive, Syn. ลอด, ผลุบ, Example: ขโมยอาจจะมุดเข้าไปขโมยไข่ของเราทางรูเล็กๆ นี้ก็ได้, Thai definition: เอาหัวลอดเข้าไป, เอาหัวดำลงไป
กระซิก[V] snuggle up, See also: stand or sit or lie close to, lean upon, curl up, burrow, Syn. เบียด, กระแซะ, กระซิกกระซวย, Ant. ถอย, Example: เธอกระซิกเข้าไปหาเขา, Thai definition: ค่อยเบียดเข้าไป
ชอน[V] burrow, See also: worm, Thai definition: ไชคดเคี้ยวเข้าไปในดินหรือสิ่งอื่น
ชอนไช[V] burrow, See also: warm, Thai definition: ไชคดเคี้ยวเข้าไปในดินหรือสิ่งอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอน[v.] (chøn) EN: burrow ; worm   FR: percer ; trouer ; fouir
มุด[v.] (mut) EN: duck ; burrow ; go through ; crawl underneath ; dive ; thrust   FR: s'enfoncer dans ; plonger ; se cacher sous

CMU English Pronouncing Dictionary
BURRO    B ER1 OW0
BURROW    B ER1 OW0
BURROS    B ER1 OW0 Z
BURROWS    B ER1 OW0 Z
BURROUS    B ER1 AH0 S
BURROLA    B UH0 R OW1 L AH0
BURROUGH    B ER1 OW0
BURROWES    B ER1 OW2 Z
BURROWER    B ER1 OW0 ER0
TAMBURRO    T AA0 M B UH1 R OW0
BURROWERS    B ER1 OW0 ER0 Z
BURROUGHS    B ER1 OW0 Z
BURROWING    B ER1 OW0 IH0 NG
BURROUGHS    B AH1 R OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burrow    (v) (b uh1 r ou)
burrows    (v) (b uh1 r ou z)
burrowed    (v) (b uh1 r ou d)
burrowing    (v) (b uh1 r ou i ng)
rabbit-burrow    (n) - (r a1 b i t - b uh r ou)
rabbit-burrows    (n) - (r a1 b i t - b uh r ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Esel {m}burros [Add to Longdo]
Kaninchenbau {m}; Kaninchenhöhle {f}; Bau {m}; Höhle {f}burrow; rabbit burrow [Add to Longdo]
Packesel {m}pack mule; packhorse; burro [Add to Longdo]
grabento sink; to burrow [Add to Longdo]
verbargburrowed [Add to Longdo]
verbergen | verbergendto burrow | burrowing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
掘り進む[ほりすすむ, horisusumu] (v5m) to burrow through; to dig through [Add to Longdo]
穴堀梟[あなほりふくろう;アナホリフクロウ, anahorifukurou ; anahorifukurou] (n) (uk) burrowing owl (Athene cunicularia) [Add to Longdo]
巣穴;巣孔[すあな, suana] (n) nesting hole; burrow; den [Add to Longdo]
足無井守;足無し井守[あしなしいもり;アシナシイモリ, ashinashiimori ; ashinashiimori] (n) (uk) caecilian (any burrowing legless amphibian of the order Gymnophiona) [Add to Longdo]
無足類[むそくるい, musokurui] (n) (obsc) (See 足無井守) caecilian (any burrowing legless amphibian of the order Gymnophiona) [Add to Longdo]
木村蜘蛛[きむらぐも;キムラグモ, kimuragumo ; kimuragumo] (n) (uk) Heptathela kimurai (species of burrowing spider) [Add to Longdo]
裸蛇[はだかへび, hadakahebi] (n) (obsc) (See 足無井守) caecilian (any burrowing legless amphibian of the order Gymnophiona) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地洞[dì dòng, ㄉㄧˋ ㄉㄨㄥˋ, ] a dug-out; a burrow [Add to Longdo]
蝼蛄[lóu gū, ㄌㄡˊ ㄍㄨ, / ] mole cricket; Gryllolaptaptidae, family of burrowing insects of order Orthoptera (a serious agricultural pest) [Add to Longdo]
蝼蛄科[lóu gū kē, ㄌㄡˊ ㄍㄨ ㄎㄜ, / ] Gryllolaptaptidae family of burrowing insects of order Orthoptera; mole crickets [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top