ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bring around

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bring around-, *bring around*, bring aroun
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring around(phrv) พาไปยังสถานที่ที่ตกลงกัน, Syn. bring over
bring around(phrv) โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด, Syn. bring round
bring around(phrv) ทำให้เรือเปลี่ยนเส้นทาง, See also: เปลี่ยนเส้นทาง, Syn. bring about

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
~~ don't bring around a cloud to rain on my parade ~~# อย่าพาเมฆฝน มาตกใส่ขบวนของฉัน # Sectionals (2009)
~~ don't bring around a cloud ~~ ~~ to rain on my parade ~~# อย่าพาเมฆฝน มาตกใส่ขบวนฉัน # Sectionals (2009)
so she can move on and maybe date someone who doesn't sound like one of those weird puppets they bring around to the grade schools to teach kids about sexual predators?เพื่อที่หล่อนจะได้ไปต่อ หรือเดทกับคนอื่น ใครๆก็ไม่ชอบ ที่จะเป็นตุ๊กตาประหลาดๆหรอก Yes/No (2012)
♪ Life's candy and the sun's a ball of butter ♪ ♪ Don't bring around a cloud ♪#อย่ามาบอกฉันว่าไม่ให้ใช้ชีวิต# Choke (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bring around
   v 1: cause to adopt an opinion or course of action; "His urgent
      letter finally brought me around to give money to the
      school" [syn: {bring round}, {bring around}]
   2: provide a cure for, make healthy again; "The treatment cured
     the boy's acne"; "The quack pretended to heal patients but
     never managed to" [syn: {bring around}, {cure}, {heal}]
   3: return to consciousness; "These pictures bring back sad
     memories" [syn: {bring to}, {bring back}, {bring round},
     {bring around}] [ant: {anaesthetise}, {anaesthetize},
     {anesthetise}, {anesthetize}, {put out}, {put under}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top