ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

break short

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -break short-, *break short*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break short[PHRV] ยุติกะทันหัน, See also: เลิกกลางคัน, จบทันที, Syn. cut short

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 break short
   v 1: interrupt before its natural or planned end; "We had to cut
      short our vacation" [syn: {cut short}, {break short},
      {break off}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

break short ( B R EY1 K SH AO1 R T)

 


  

 
break short
 • ยุติกะทันหัน: เลิกกลางคัน, จบทันที [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top