ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

break away

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -break away-, *break away*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break away(phrv) แยกจากกัน, See also: แยกกัน, Syn. break off
break away(phrv) หนีรอดจาก
break away(phrv) เลิกจงรักภักดีกับ, See also: หยุดสวามิภักดิ์กับ, เลิกซื่อสัตย์กับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Free your inner soul And break away from traditionFree your inner soul And break away from tradition Hot Tub Time Machine (2010)
I think you need to break away from it for a while.คุณต้องหนีห่างจากมันสักระยะ Take Shelter (2011)
Break away move!ออกไปเดี๋ยวนี้ The Secret Life of Pets (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
break awayCan you break away from your parents?

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 break away
   v 1: move away or escape suddenly; "The horses broke from the
      stable"; "Three inmates broke jail"; "Nobody can break out
      --this prison is high security" [syn: {break}, {break out},
      {break away}]
   2: break off (a piece from a whole); "Her tooth chipped" [syn:
     {chip}, {chip off}, {come off}, {break away}, {break off}]
   3: interrupt a continued activity; "She had broken with the
     traditional patterns" [syn: {break}, {break away}]
   4: withdraw from an organization or communion; "After the break
     up of the Soviet Union, many republics broke away" [syn:
     {secede}, {splinter}, {break away}]
   5: flee; take to one's heels; cut and run; "If you see this man,
     run!"; "The burglars escaped before the police showed up"
     [syn: {scat}, {run}, {scarper}, {turn tail}, {lam}, {run
     away}, {hightail it}, {bunk}, {head for the hills}, {take to
     the woods}, {escape}, {fly the coop}, {break away}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top