ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bravest

B R EY1 V AH0 S T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bravest-, *bravest*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have swept the very bravest off their feetฉันเอาความกล้าหาญของพวกเขาออกไป The Nightmare Before Christmas (1993)
Because you was the bravest of the brave.เพราะคุณเป็นที่สุดของความกล้าหาญ Ladder 49 (2004)
That was either the bravest or the stupidest thing I've ever seen.ที่ฉันเห็น ถ้าไม่ใช่กล้าบ้าบิ่น มันก็โง่บัดซบที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
That was the bravest thing I've ever seen.นั่นเป็นสิ่งที่กล้าหาญมาก เท่าที่ฉันเคยเห็น Ice Age: The Meltdown (2006)
All the bravest and strongest warriors that the king had were all too scared.เหล่านักรบที่กล้าหาญ และ แข็งแรงที่สุดทุกคน ที่พระราชามี ต่างหวาดกลัว In the Valley of Elah (2007)
You're either the bravest or the most foolish Jedi I have ever met.ถ้าท่านไม่ใช่เจไดที่กล้าหาญที่สุด ท่านก็เป็นเจไดที่เซ่อซ่าที่สุดที่ข้าเคยพบมา Bombad Jedi (2008)
You have such perseverance, Bertie. You're the bravest man I know.เป็นเรื่องของหลักการ กระหม่อมเข้าใจผิดไป The King's Speech (2010)
You know who's got to be the bravest person in the Marvel Universe?แกรู้มั้ย ใครคู่ควรเป็นบุคคลที่กล้าหาญที่สุด ใน มาร์เวล The Boyfriend Complexity (2010)
The bravest person in the Marvel Universe is the doctor who gives wolverine his prostate exam.ผู้กล้าหาญที่สุด ในจักรวาลของมาร์เวล คือหมอที่ตวจมะเร็งต่อมลูกหมาก ให้วูลฟ์เวอรีน The Boyfriend Complexity (2010)
Buddy, that was the single bravest thingเพื่อน นี่เป็นสิ่งที่กล้าที่สุด Chuck Versus the Couch Lock (2010)
You're the bravest of us all, and he doesn't even know.เจ้าเป็นคนที่กล้าหาญที่สุด แต่เขาไม่เคยรู้เลย The Coming of Arthur: Part Two (2010)
One of them was a Slytherin. And he was the bravest man I've ever known.คนนึงมาจากบ้านสลิธีริน และเ้ค้าเป็นคนที่กล้าหาญที่สุดคนนึง Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bravestHe is the bravest soldier that ever lived.

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAVEST B R EY1 V AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bravest (j) brˈɛɪvɪst (b r ei1 v i s t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brave \Brave\, a. [Compar. {Braver}; superl. {Bravest}.] [F.
   brave, It. or Sp. bravo, (orig.) fierce, wild, savage, prob.
   from. L. barbarus. See {Barbarous}, and cf. {Bravo}.]
   [1913 Webster]
   1. Bold; courageous; daring; intrepid; -- opposed to
    {cowardly}; as, a brave man; a brave act.
    [1913 Webster]
 
   2. Having any sort of superiority or excellence; --
    especially such as in conspicuous. [Obs. or Archaic as
    applied to material things.]
    [1913 Webster]
 
       Iron is a brave commodity where wood aboundeth.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       It being a brave day, I walked to Whitehall.
                          --Pepys.
    [1913 Webster]
 
   3. Making a fine show or display. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Wear my dagger with the braver grace. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       For I have gold, and therefore will be brave.
       In silks I'll rattle it of every color. --Robert
                          Greene.
    [1913 Webster]
 
       Frog and lizard in holiday coats
       And turtle brave in his golden spots. --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Courageous; gallant; daring; valiant; valorous; bold;
     heroic; intrepid; fearless; dauntless; magnanimous;
     high-spirited; stout-hearted. See {Gallant}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top