หรือคุณหมายถึง bloodlineß?
Search result for

bloodliness

(19 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bloodliness-, *bloodliness*, bloodlines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bloodliness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bloodliness*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloodlinessn. การนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม, Syn. brutality

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, certain bloodlines, certain destinies.ส่วนมากก็ไม่หรอก แต่เจาะจงสายเลือด เจาะจงโชคชะตาไง My Bloody Valentine (2010)
You feel that officials, and heavenly bloodlines that doing things like this, is out of place right?ท่านรู้สึกว่า คนของทางราชการ โอรสสวรรค์อย่างข้า ไม่เหมาะสมที่จะมาทำอะไรเช่นนี้ใช่ไหม The Lost Bladesman (2011)
The Targaryens wed brothers and sisters for 300 years to keep bloodlines pure.พวกทาร์เกเรียนสมรส ระหว่างพี่-น้องมากว่าสามร้อยปี เพื่อให้สายเลือดนั้นบริสุทธิ์ You Win or You Die (2011)
No, not really. Impeccable bloodlines though.ไม่ ไม่เท่าไหร่ แต่สายเลือดนางไม่มีรอยด่างพร้อย You Win or You Die (2011)
It binds you to each other's bloodlines.มันยังเชื่อมโยง สายเลือดของแต่ละคนอีกด้วย Wake (2011)
When you wounded the Horseman, your bloodlines merged.เมื่อตอนที่ท่านบาดเจ็บ ชายขี่ม้า สายเลือดของท่านมาบรรจบกัน Pilot (2013)
We both were. KATRINA: When you wounded the horseman, your bloodlines merged.เมื่อคุณถูกฟันโดยชายขี่ม้า The Sin Eater (2013)
That dying wish became prophecy when our bloodlines merged on the battlefield.การตายในตอนนั้นกลายมาเป็นคำทำนาย เมื่อตอนที่เลือดของเราไหลมารวมกันบนสนามรบ ล้อมรอบความตายของพวกเรา The Midnight Ride (2013)
We sever, the degenerate bloodlines that led us to this state.เราจะคัดเลือกสายเลือดใหม่ที่จะนำเราได้ Man of Steel (2013)
And who decide which bloodlines survives, Zod.แล้วใครจะเป็นผู้ตัดสินใจว่า สายเลือดใดควรอยู่รอดล่ะ ซอด? Man of Steel (2013)
This is a second change for all of krypton, not just the bloodlines you deem worthy.นี่เป็นโอกาสครั้งที่สองสำหรับชาวคริปตันทั้งหมด ไม่ใช่เพียงสายเลือดที่เจ้าเลือก Man of Steel (2013)
Our noble houses may be separated by a great ocean but we are equally committed to the survival of the bloodlines.บ้านชนชั้นสูงอาจจะแตกออกได้โดยมหาสมุทรที่ทรงพลัง แต่เราได้รับมอบหมายที่เท่าเทียมกับเพื่อการอยู่รอดของสายเลือด Underworld (2003)
For years, we've been trying to combine the bloodlines.แต่ละปี,เรากำลังพยายามที่จะผสมสายเลือด Underworld (2003)
Yet the key, we knew was to locate the rarest of bloodlines a direct descendant of Alexander Corvinus Hungarian, a warlord who came to power in the early seasons of the fifth century.นั่นไม่ใช่กุญแจ เรารุ้... ได้ตั้งค่าเสียเลือดที่หายากที่สุด ลูกหลายโดยตรงของอเล็กซานเดอร์ โควินัส Underworld (2003)
Everyone knows you can't choose your family, but you can choose your friends, and in a world ruled by bloodlines and bank accounts, it pays to have a pal.ทุกคนรู้ว่าเราไม่สามารถเลือกครอบครัวได้ แต่เราสามารถเลือกคบเพื่อนได้ ในโลกที่อยู่ใต้กฎเกณฑ์ของสายเลือดและบัญชีธนาคาร การมีเพื่อนก็มีค่าไม่แพ้กัน Bad News Blair (2007)
I don't care about bloodlines or ancient family feuds.ฉันไม่สนเรื่องเกี่ยวกับสายเลือด หรือ ความแค้นของตระกูล War (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOODLINES    B L AH1 D L AY2 N Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top