ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

山岳部

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -山岳部-, *山岳部*
Japanese-English: EDICT Dictionary
山岳部[さんがくぶ, sangakubu] (n) (1) mountaineering club; (2) mountain area [Add to Longdo]
山岳部時間[さんがくぶじかん, sangakubujikan] (n) Mountain Time (US time zone) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hiking club's office.[JA] 山岳部の部室 Heavenly Forest (2006)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
山岳部[さんがくぶ, sangakubu] Bergsteiger_Club [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

山岳

 


  

 
山岳
  • (さんがく) (n,adj-no) mountains; (P) [EDICT]
  • (ぶ) (n,n-suf) (1) (higher than a 課) department (in an organization); division; bureau; (2) club; (3) part; component; element; (4) category; (ctr) (5) counter for copies of a newspaper or magazine; (P) [EDICT]
  • (べ) (n) hereditary occupational group (Yamato period) [EDICT]
  • (bù, ㄅㄨˋ) ministry; department; section; part; division; troops; board; (classifier for works of literature, films, machines etc) [CE-DICT-Simplified]
  • (bù, ㄅㄨˋ) ministry; department; section; part; division; troops; board; (classifier for works of literature, films, machines etc) [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top