ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be striking

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be striking-, *be striking*, be strik
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา be striking มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *be striking*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be striken with[PHRV] เริ่มทุกข์ทรมานจาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, I know that this is probably gonna be strike three but I hope you can see it for what it is.แต่ผมก็หวังว่า คุณคงเข้าใจว่ามันคืออะไร คืออะไรละ? ความดื้อดึง Family Ties (2009)
- I have strict orders.- Ich habe strikte Befehle. Cast a Giant Shadow (1966)
I have strict...Ich habe strikte... Casanova Klink (1967)
I would, Princess. Except my orders come from Jafar.Das würde ich gern, aber ich habe strikte Anweisungen von Dschafar. Aladdin (1992)
- I'm under strict orders.- Ich habe strikte Anweisungen. F. Emasculata (1995)
General, I have strict orders from Gowron himself.Ich habe strikte Befehle von Gowron. Apocalypse Rising (1996)
No one seems to wanna tell me how you knew about this ultrasound sight, but this is a takedown, and I have strict orders, direct from your magic phone, to keep you out of harm's way.Keiner sagt mir, woher Sie das mit dem Ultraschall wussten. Aber dies ist eine Verhaftung. Ich habe strikten Befehl, Sie nicht zu gefährden. Thoughtcrimes (2003)
Look, I'm terribly sorry, I'm under strict instructions from my attorney not to speak to any members of the press.Es tut mir Leid, aber ich habe strikte Anweisung von meinem Anwalt, mit niemandem von der Presse zu sprechen. Crossroads: Part 1 (2007)
I've strict orders.Ich habe strikte Vorschriften. Free (2009)
I left strict instructions not to be disturbed in case we had sex.Ich habe strikte Anweisungen hinterlassen, nicht gestört zu werden, falls wir Sex haben. Reynholm vs Reynholm (2010)
I've given strict instructions to conduct it as if they were tossing Mother Teresa's place.Ich habe strikte Anweisungen gegeben, sie so durchzuführen, als würden sie Mutter Teresas Wohnung durchsuchen. Black and Blue (2011)
I have clear orders:Ich habe strikte Anweisungen: And the Big Opening (2012)
I have very strict orders.Ich habe strikte Anweisungen. The Fall of the Male Empire (2013)
I'm under strict orders not to disclose that information.Ich habe strikte Befehle, diese Information nicht preiszugeben. Liberty (2013)
Congressman, I have strict instructions not...Herr Abgeordneter, ich habe strikte Anweisung... Chapter 17 (2014)
Why not? - I'm under strict orders.- Ich habe strikte Anweisungen. Such Dire Stuff (2014)
Uh, sir, sorry, sir, his name's not in the register and my orders are to strictly...- Uh, Sir. Sorry, Sir. Sein Name ist nicht im Register, und ich habe strikten Befehl... Shadows (2014)
I'm sorry, Mrs. Scott. I have strict orders.Tut mir leid, ich habe strikte Anweisungen. All That Heaven Allows (1955)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตื่นตาตื่นใจ[V] be excited by seeing some spectacular things, See also: be thrilled, be aroused, catch/strike the eyes, be striking, be a feast of the eyes, Example: เมื่อท่านเข้าไปในห้องโถงกลางห้องแรก ท่านจะตื่นตาตื่นใจไปกับข้าวของต่างๆ ที่บริษัทห้างร้านทั้งหลายได้ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม, Thai definition: ตื่นเต้นเพราะได้พบได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็น
เตะตา[V] be eye-catching, See also: be striking, strike the eyes, be noticeable, be attractive, Syn. สะดุดตา, Example: เธอไม่ใช่นางเอกที่สวยขนาดคนมองแล้วเหลียวหลัง แต่ก็เตะตาบอสใหญ่แห่งทีวีซีน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top