ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be licentious

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be licentious-, *be licentious*, be licentiou
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา be licentious มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *be licentious*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่ว[V] be promiscuous, See also: be debauched, be licentious, Syn. สำส่อน, Example: สามีหล่อนชอบไปมั่วกับพวกนักร้องไม่รู้กี่คนต่อ กี่คน, Thai definition: หมกมุ่นในโลกีย์วิสัย, มักมากในกามอย่างไม่เลือกหน้า
สำส่อน[V] be promiscuous, See also: be licentious, be a libertine, Example: เพราะเขาสำส่อน เขาจึงติดโรคร้ายแรงนี้มา, Thai definition: ปะปนโดยไม่เลือก เช่น ในการคบค้าสมาคมหรือในการซ่องเสพเป็นต้น
เจ้าชู้[V] flirt, See also: be licentious, Syn. หลายใจ, Ant. รักเดียวใจเดียว, Example: เขาบอกแม่ว่า ระวังลูกชายคนโตจะเจ้าชู้ หักอกผู้หญิงไม่เลือกหน้า, Thai definition: ู้ใฝ่ในการชู้สาว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top