ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be concerned with

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be concerned with-, *be concerned with*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You should be concerned with just one question, mr. taylor.คุณควรจะสนใจเพียงคำถามเดียว คุณเทย์เลอร์ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
You should be concerned with the fact that you have a real intruder here.คุณควรจะคำนึงถึงความจริงที่ว่า Free (2011)
It's too big to be concerned with that now, and it's too late.มันเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าจะคิดถึงเรื่องนั้น และมันก็สายไปแล้วด้วย A Thousand Days' Promise (2011)
The only thing you gotta be concerned with is who wants to go first.You should worry only for what wants to be first. The Purge: Anarchy (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be concerned withThe statesman seems to be concerned with the affair.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่วงหาอาทร[V] be concerned with, See also: be concerned about, be anxious about, worry about, Syn. ห่วงใย, Example: พ่อแม่ห่วงหาอาทรลูกอยู่เสมอ
ว่าด้วย[V] deal with, See also: be concerned with, be about, be related to, speak about, Syn. เกี่ยวกับ, กล่าวถึง, Example: บทความนี้เป็นกรณีศึกษาว่าด้วยแนวความคิด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรายละเอียดทางเทคนิคบางประการ
ห่วง[V] be concerned with/about, See also: think a lot about, worry about, Syn. พะวง, กังวล, Ant. เบาใจ, หายกังวล, หมดห่วง, คลายกังวล, Example: แม่กระทิงมักจะห่วงลูกมากกว่าพ่อ, Thai definition: ผูกพัน, เป็นกังวล, พะวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่วง[v.] (huang) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious about ; worry about   FR: être concerné par ; s'en faire
ห่วงหาอาทร[v. exp.] (huang hā-āthøn) EN: be concerned with   
ติดพัน[v.] (titphan) EN: be concerned with ; be taken with ; be stuck on ; be involved with   

Japanese-English: EDICT Dictionary
係わる(P);関わる(P);拘わる;係る;関る;拘る[かかわる, kakawaru] (v5r,vi) (1) to be affected; to be influenced; (2) to be concerned with; to have to do with; (3) to stick to (opinions); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top