ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be a long time

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be a long time-, *be a long time*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Might be a long time ago the universe had all kinds of life, but now...เมื่อก่อนในจักรวาลอาจมีสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบ\ แต่ตอนนี้ Dead Space: Downfall (2008)
Just say it's gonna be a long time before I can trust anyone involving the instruction of callaries.กว่าที่ผมจะเชื่อใจคนที่เป็นโค้ชลดแคลเลอรี่ The Switch (2010)
It'll be a long time before Jeff Winger underestimates me again.เจฟ วิงเกอร์คงจะประเมินผมต่ำไป Intermediate Documentary Filmmaking (2011)
Building artificial homes for our souls may be a long time coming, so what do we do in the meantime?อาจจะเป็นเวลานานมา ดังนั้นสิ่งที่เราจะทำในระหว่างนี้? Is There Life After Death? (2011)
It'll be a long time before he doesn't see any blood in the bowl. Go on in.คงอีกนานกว่าที่เขาจะเลิกฉี่เป็นเลือด เข้าไปเลย Live by Night (2016)
One way or another, it'll be a long time before you see me again.ไม่ว่ายังไง คงอีกนาน กว่าพวกเธอจะเจอฉันอีก T2 Trainspotting (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be a long timeI guess it will be a long time before I can return to Japan.
be a long timeIt'll be a long time before she gets over her father's death.
be a long timeIt will be a long time before he has fully recovered.
be a long timeIt will be a long time before I can buy a house.
be a long timeIt will be a long time before this patient gets well again.
be a long timeIt won't be a long time before he gets well.
be a long timeIt won't be a long time before she recovers from the shock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นานแสนนาน[V] be agelong, See also: be a long time, Syn. นานมาก, นมนาน, Ant. ไว, Example: อดีตนั้นนานแสนนานเสียจน จนเขาแทบจะนึกอะไรไม่ออก, Thai definition: นานเหลือเกิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top