ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bascules

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bascules-, *bascules*, bascule
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bascules มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bascules*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bascule(แบส'คิว) n. เครื่องมืออุปกรณ์หรือสิ่งปลูกสร้างที่ถ่วงกันอย่างตาเต็ง เช่น สะพานหก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก้าอี้โยก[n. exp.] (kao-ī yōk) EN: rocking chair   FR: rocking-chair [m] ; fauteuil à bascule [m]
เครื่องชั่ง[n.] (khreūang chang) EN: balance ; weighing machine ; scales ; steelyard   FR: balance [f] ; bascule [f] ; peson [m] ; trébuchet [m]
สะพานยก[n. exp.] (saphān yok) FR: pont basculant m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bascule    (n) bˈæskjuːl (b a1 s k y uu l)
bascules    (n) bˈæskjuːlz (b a1 s k y uu l z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top