ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

badgers

B AE1 JH ER0 Z   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -badgers-, *badgers*, badger
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, those aren't badgers.พระเจ้า! The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Some of you may have forgotten, but we badgers remember well, that Narnia was never right except when a Son of Adam was king.พวกแกส่วนใหญ่คงลืมไปแล้ว, แต่เจ้าแบดเจอร์จำมันได้ดี, ว่า นาเนียไม่เคยอยู่เป็นระเบียบ. นอกจาก ตอนที่ บุตรของอดัมเป็นพระราชา. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
We cannot roll it up into a ball, we cannot push it up a hill, we shouldn't eat it, we certainly better leave it behind when we get on the court tonight against the Badgers.พวกเราไม่สามารถทำให้เป็นก้อนกลม แล้วกลิ้งมันได้ / เราไม่สามารถดันมันขึ้นเขาได้ เราไม่สามารถควรกินมัน เราควรที่จะทิ้งมันไว้ข้างหลัง Pilot (2009)
I don't think you need to worry about death by badgers being hereditary.ฉันคิดว่าเธอคงไม่ต้อง เป็นกังวลมากกับการตายโดยตัวแบดเจอร์ว่ามันจะเป็นพันธุกรรมหรอกนะ The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
We're level 49 wizard badgers.เราเล่นระดับ 49 พ่อมดนักสร้างแล้ว Nameless (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BADGERS    B AE1 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
badgers    (v) bˈæʤəz (b a1 jh @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
狐狸[こり, kori] (n) foxes and badgers; sly fellow [Add to Longdo]
狐狸妖怪[こりようかい, koriyoukai] (n) foxes and badgers (which used to be believed to bewitch humans) and all sorts of bogies; a sly fellow who does evil by stealth [Add to Longdo]
鼬;鼬鼠[いたち;イタチ, itachi ; itachi] (n) (1) (uk) weasel (esp. the Japanese weasel, Mustela itatsi); (2) mustelid (any other member of the weasel family, inc. badgers, martens, minks, ferrets, otters, polecats, stoats, skunks, etc.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top