ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

awl

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -awl-, *awl*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awl(n) เหล็กปลายแหลม (ใช้เจาะหนังหรือเนื้อไม้ให้เป็นรู), Syn. bit, drill, pick

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awlabbr. absent with leave ไม่ได้มาโดยรับการอนุมัติให้ลา
awless(ออ'เลส) adj. ไม่มีความกลัว., Syn. fearless
bawl(บอล) vt., vi. ตะโกน, ตะคอก, ตวาด, ร้องเสียงดัง n. เสียงตะโกน, Syn. roar, bellow
bradawln. เหล็กหมาดสำหรับเจาะรูเพื่อตอกตะปูไร้หัว
brawl(บรอล) { brawled, brawling, brawls } vt., n. (การ) ทะเลาะวิวาทอย่างเสียงดัง, การเอะอะโวยวาย, See also: brawler n. ดูbrawl
crawl(ครอล) { crawled, crawling, crawls } vi. คลาน, เลื้อย, แล่นคลาน, ขนลุกขนพอง, เจริญหรือก้าวหน้าอย่างช้า, เต็มไปด้วยสิ่งที่เลื้อยคลาน n. การคลาน, การเลื้อย, การแล่นคลาน, คอกล้อมบนน้ำตื้น ๆ บนชายฝั่งทะเล สำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามปู ปลา, Syn. creep
crawly(ครอล'ลี่) adj. น่าขนลุก, ยุบยับไปด้วยหนอน
drawl(ดรอล) { drawled, drawling, drawls } vt., vi., n. (การ) พูดอย่างช้า ๆ , กล่าวช้า ๆ, See also: drawler n. drawlingly adv. drawlingness n. drawly adj.
lawless(ลอ'ลิสฺ) adj. ไม่มีกฎหมาย, ผิดกฎหมาย., See also: lawfulness n. ดูlawless
pawl(พอล) vt. แกนสปริง

English-Thai: Nontri Dictionary
awl(n) สว่าน, เหล็กหมาด
bawl(n) เสียงอึกทึก, เสียงตะโกน, เสียงตวาด
bawl(vi) ส่งเสียงอึกทึก, ตะโกน, ตะคอก, ตวาด
brawl(n) การทะเลาะกัน, การมีปากเสียง, การวิวาท
brawl(vt) ทะเลาะกัน, วิวาท, เป็นปากเสียง, ด่ากัน
crawl(n) การคลาน, การเลื้อย
crawl(vi) เลื้อย, คลาน, แล่น, ขนลุก
crawly(adj) เกี่ยวกับการคลาน
drawl(vi) พูดช้าๆ, พูดเอื่อยๆ
flawless(adj) ไม่มีที่ติ, ไม่มีตำหนิ, ไม่ด่างพร้อย, ไม่มีมลทิน, ไม่มีข้อเสีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
awl-shaped; subulate-รูปลิ่มแคบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So I kept this awl pressed to my arm.ดังนั้น ข้าจะเก็บมันไว้ และจะกดไว้ในแขนของข้า The King and the Clown (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหล็กหมาด(n) awl, Count Unit: อัน, Thai Definition: เครื่องมือสำหรับไชเป็นรูเล็กโดยใช้มือปั่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ่ง[beng] (v) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of  FR: gonfler ; grossir ; bomber
ฉะ[cha] (v) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold
ด้วงน้ำ[duang nām] (n) EN: Crawling Water Beetle
แหกปาก[haēkpāk] (v, exp) EN: shout ; yell ; bawl  FR: hurler ; brailler ; beugler
เจี้ยว[jīo] (v) EN: squabble ; quarrel ; row ; wrangle ; brawl
กัดลาก[katlāk] (n) EN: seine ; fish-trap ; trawl net ; drag net
คืบ[kheūp] (v) EN: move slowly ; inch ; creep slowly ; crawl slowly ; move inch by inch  FR: avancer difficilement
คืบคลาน[kheūpkhlān] (v) EN: creep up on ; move slowly ; crawl
คลาน[khlān] (v) EN: crawl ; creep ; go on all fours  FR: ramper ; se traîner ; marcher à quatre pattes
ลากเสียง[lāk sīeng] (v, exp) EN: drawl ; speak slowly ; speak in a drawl  FR: dire d'une voix traînante

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
awl (n) ˈɔːl (oo1 l)
awls (n) ˈɔːlz (oo1 l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, ] awl; sharp iron point #832,782 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
喧嘩(P);諠譁[けんか, kenka] (n, vs) quarrel; brawl; fight; squabble; scuffle; (P) #6,697 [Add to Longdo]
完璧(P);完ぺき;完壁(iK)[かんぺき(P);かんべき(完壁)(ik), kanpeki (P); kanbeki ( kanpeki )(ik)] (adj-na) perfect; complete; flawless; (P) #9,240 [Add to Longdo]
不法[ふほう, fuhou] (adj-na, n, adj-no) lawlessness; injustice; illegality; unlawfulness; (P) #10,820 [Add to Longdo]
乱闘[らんとう, rantou] (n, vs) fray; fighting; brawling; scuffle; (P) #12,389 [Add to Longdo]
ボウリング(P);ボーリング(P)[bouringu (P); bo-ringu (P)] (n, vs) (1) bowling; (2) boring; drilling; (3) (obsc) bawling; (P) #13,271 [Add to Longdo]
乱暴(P);亂暴(oK)[らんぼう, ranbou] (adj-na, n, vs) rude; violent; rough; lawless; unreasonable; reckless; (P) #14,074 [Add to Longdo]
落書き(P);楽書き;落書;楽書[らくがき, rakugaki] (n, vs) scrawl; scribble; graffiti; (P) #18,455 [Add to Longdo]
うようよ[uyouyo] (adv, vs) (on-mim) in swarms; crawling with [Add to Longdo]
おんおん[on'on] (adv-to, adv) (obsc) bawling; crying [Add to Longdo]
がなる[ganaru] (v5r) (onom. が plus 鳴る) to yell; to shout; to scream; to bawl [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロウラー[くろうらー, kuroura-] (Web) crawler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Awl \Awl\ ([add]l), n. [OE. aul, awel, al, AS. [=ae]l, awel;
   akin to Icel. alr, OHG. [=a]la, G. ahle, Lith. yla, Skr.
   [=a]r[=a].]
   A pointed instrument for piercing small holes, as in leather
   or wood; used by shoemakers, saddlers, cabinetmakers, etc.
   The blade is differently shaped and pointed for different
   uses, as in the {brad awl}, {saddler's awl}, {shoemaker's
   awl}, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 awl
   n 1: a pointed tool for marking surfaces or for punching small
      holes

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AWL
     AnWeisungsListe (DIN 19239)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top