ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

awl

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -awl-, *awl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awl[N] เหล็กปลายแหลม (ใช้เจาะหนังหรือเนื้อไม้ให้เป็นรู), Syn. bit, drill, pick

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awlabbr. absent with leave ไม่ได้มาโดยรับการอนุมัติให้ลา
awless(ออ'เลส) adj. ไม่มีความกลัว., Syn. aweless. -awlessness n., Syn. fearless
bawl(บอล) vt.,vi. ตะโกน,ตะคอก,ตวาด,ร้องเสียงดัง n. เสียงตะโกน, Syn. roar,bellow
bradawln. เหล็กหมาดสำหรับเจาะรูเพื่อตอกตะปูไร้หัว
brawl(บรอล) {brawled,brawling,brawls} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาทอย่างเสียงดัง,การเอะอะโวยวาย, See also: brawler n. ดูbrawl
crawl(ครอล) {crawled,crawling,crawls} vi. คลาน,เลื้อย,แล่นคลาน,ขนลุกขนพอง,เจริญหรือก้าวหน้าอย่างช้า,เต็มไปด้วยสิ่งที่เลื้อยคลาน n. การคลาน,การเลื้อย,การแล่นคลาน,คอกล้อมบนน้ำตื้น ๆ บนชายฝั่งทะเล สำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามปู ปลา, Syn. creep
crawly(ครอล'ลี่) adj. น่าขนลุก,ยุบยับไปด้วยหนอน
drawl(ดรอล) {drawled,drawling,drawls} vt.,vi.,n. (การ) พูดอย่างช้า ๆ ,กล่าวช้า ๆ, See also: drawler n. drawlingly adv. drawlingness n. drawly adj.
lawless(ลอ'ลิสฺ) adj. ไม่มีกฎหมาย,ผิดกฎหมาย., See also: lawfulness n. ดูlawless
pawl(พอล) vt. แกนสปริง

English-Thai: Nontri Dictionary
awl(n) สว่าน,เหล็กหมาด
bawl(n) เสียงอึกทึก,เสียงตะโกน,เสียงตวาด
bawl(vi) ส่งเสียงอึกทึก,ตะโกน,ตะคอก,ตวาด
brawl(n) การทะเลาะกัน,การมีปากเสียง,การวิวาท
brawl(vt) ทะเลาะกัน,วิวาท,เป็นปากเสียง,ด่ากัน
crawl(n) การคลาน,การเลื้อย
crawl(vi) เลื้อย,คลาน,แล่น,ขนลุก
crawly(adj) เกี่ยวกับการคลาน
drawl(vi) พูดช้าๆ,พูดเอื่อยๆ
flawless(adj) ไม่มีที่ติ,ไม่มีตำหนิ,ไม่ด่างพร้อย,ไม่มีมลทิน,ไม่มีข้อเสีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
awl-shaped; subulate-รูปลิ่มแคบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So I kept this awl pressed to my arm.ดังนั้น ข้าจะเก็บมันไว้ และจะกดไว้ในแขนของข้า The King and the Clown (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหล็กหมาด[N] awl, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องมือสำหรับไชเป็นรูเล็กโดยใช้มือปั่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of   FR: gonfler ; grossir ; bomber
ฉะ[v.] (cha) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold   
ด้วงน้ำ[n.] (duang nām) EN: Crawling Water Beetle   
แหกปาก[v. exp.] (haēkpāk) EN: shout ; yell ; bawl   FR: hurler ; brailler ; beugler
เจี้ยว[v.] (jīo) EN: squabble ; quarrel ; row ; wrangle ; brawl   
กัดลาก [n.] (katlāk) EN: seine ; fish-trap ; trawl net ; drag net   
คืบ[v.] (kheūp) EN: move slowly ; inch ; creep slowly ; crawl slowly ; move inch by inch   FR: avancer difficilement
คืบคลาน[v.] (kheūpkhlān) EN: creep up on ; move slowly ; crawl   
คลาน[v.] (khlān) EN: crawl ; creep ; go on all fours   FR: ramper ; se traîner ; marcher à quatre pattes
ลากเสียง[v. exp.] (lāk sīeng) EN: drawl ; speak slowly ; speak in a drawl   FR: dire d'une voix traînante

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
awl (n) ˈɔːl (oo1 l)
awls (n) ˈɔːlz (oo1 l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, ] awl; sharp iron point, #832,782 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うようよ[, uyouyo] (adv,vs) (on-mim) in swarms; crawling with [Add to Longdo]
おんおん[, on'on] (adv-to,adv) (obsc) bawling; crying [Add to Longdo]
がなる[, ganaru] (v5r) (onom. が plus 鳴る) to yell; to shout; to scream; to bawl [Add to Longdo]
だだっ広い;徒広い[だだっぴろい, dadappiroi] (adj-i) very (excessively) spacious; unduly wide; sprawling [Add to Longdo]
ぬたくる[, nutakuru] (v5r,vi) to scrawl; to daub [Add to Longdo]
はって行く[はっていく, hatteiku] (v5k-s) to creep; to crawl [Add to Longdo]
ほざく[, hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl [Add to Longdo]
ほふく前進;匍匐前進[ほふくぜんしん, hofukuzenshin] (n,vs) (See 匍匐) crawling along [Add to Longdo]
わらわら;ワラワラ[, warawara ; warawara] (adv) (on-mim) bustling; shuffling; squirming; creepy crawly [Add to Longdo]
アーバンスプロール[, a-bansupuro-ru] (n) urban sprawl [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロウラー[くろうらー, kuroura-] (Web) crawler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Awl \Awl\ ([add]l), n. [OE. aul, awel, al, AS. [=ae]l, awel;
   akin to Icel. alr, OHG. [=a]la, G. ahle, Lith. yla, Skr.
   [=a]r[=a].]
   A pointed instrument for piercing small holes, as in leather
   or wood; used by shoemakers, saddlers, cabinetmakers, etc.
   The blade is differently shaped and pointed for different
   uses, as in the {brad awl}, {saddler's awl}, {shoemaker's
   awl}, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 awl
   n 1: a pointed tool for marking surfaces or for punching small
      holes

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AWL
     AnWeisungsListe (DIN 19239)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top